Instituţiile publice care nu îşi îndeplinesc obligaţiile de plată la bugetele statului în maxim nouă luni de la comunicarea somaţiei vor fi executate silit prin poprire şi/sau prin sechestrarea bunurilor mobile şi imobile.
Potrivit unei Proceduri a ANAF, plata creanţelor bugetare se poate realiza de către instituţia publică debitoare în termen de şase luni de la data la care aceasta a primit somaţia comunicată de organul de executare competent. La cererea depusă şi justificată de instituţia publică debitoare, creditorul fiscal poate conveni cu aceasta asupra unui alt termen decît cel de şase luni, fără a depăşi nouă luni de la data la care instituţiei publice debitoare i-a fost comunicată, potrivit legii, somaţia. Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de către debitor.