Sumele alocate pentru plata Ajutoarelor Naționale Tranzitorii au apărut în Monitorul Oficial, după ce săptămâna trecut, Hotărârea de Guvern a fost aprobată de Guvern.

Potrivit APIA, suma pe hectar este mai mare pentru anumite culturi agricole, prin comparație cu sumele plătite fermierilor pe hectar pentru anul de cerere 2018. Potrivit Hotărârii de Guvern ”se aprobă plafoanele maxime ale ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil - ANT 1, precum şi pentru culturile de: in pentru fibră - ANT 2, cânepă pentru fibră - ANT 3, tutun - ANT 4, hamei - ANT 5 şi sfeclă de zahăr - ANT 6, pentru anul de cerere 2019, în limita sumei de 97.253,350 mii euro, în echivalent 461.914.511 de lei, sumă care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020, sume care se distribuie astfel: 93.831.650 de euro pentru culturile amplasate pe teren arabil; 6.050 de euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră; 1.656.200 de euro pentru tutun; 92.400 de euro pentru hamei; 1.667.050 de euro pentru sfeclă de zahăr. De asemenea, au fost aprobate plafoanele aferente plăţilor pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2019, în limita sumei de 148.979,050 mii euro, în echivalent 707.590.895 de lei, sumă care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020, şi care se distribuie astfel: 20.376.400 de euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte; 85.631.700 de euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne; 42.970.950 de euro pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

În urma aprobării plafonelor, iată cuantumurile pentru fiecare schemă: ANT 1 Culturi agricole: 13,3202 euro pe hectar, adică 63,2556 de lei/ha; ANT 2 și 3 In pentru fibră și Cânepă pentru fibră: 8,9570 euro pe hectar adică 42,5421 de lei pe hectar; ANT 4 Tutun: 1.569,4413 de euro pe hectar adică 7.454,218 de lei pe hectar; ANT 5 Hamei: 400,2599 euro pe hectar adică 1.901,074 de lei pe hectar; ANT 6 Sfeclă de zahăr: 73,8219 de euro pe hectar adică 350,6244 de lei pe hectar; ANTZ 7, schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte: 17,7220 euro/tonă adică 84,172 euro/tonă. În anul 2018 fermierii au primit 16,5777 euro/tonă; ANTZ 8, schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne: 69,1109 euro/cap de animal adică 328,249 de lei/cap de animal. Pentru Campania 2018 ANT 8 a avut un cuantum de 76,0774 euro/cap; ANTZ 9 ovine/caprine, schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine: 4,7157 euro/cap de animal adică 22,397 de lei/cap de animal. Pentru Campania 2018, ANT 8 a avut un cuantum de 4,8503 euro/cap. Plățile APIA către fermieri se fac în lei. Cursul la care se face conversia din euro în lei pentru anul de cerere 2019 este de 4,7496 lei pentru un euro. Reamintim că Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) au un regim special în raport cu celelelate scheme achitate de APIA şi se plătesc de la bugetul de stat. De precizat în încheiere că plafoane alocate ANT în sectorul vegetal şi zootehnic pentru anul de cerere 2019 au fost publicate în Monitorul Oficial partea I nr 38/20 ianuarie 2020.