Potrivit art. 17, din OMADR nr. 476/2016, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, cuvenit pe fiecare categorie, se reduce în baza unui procent calculat ca raport între numărul animalelor declarate, în cazul cărora s-au constatat neconformităţi şi numărul animalelor determinate.

Astfel,  dacă numărul de animale cu neconformităţi este de maximum 3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie se reduce cu un procent stabilit în conformitate cu alin. (1). În situaţia în care numărul de animale cu neconformităţi este mai mare de 3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie, pentru anul de cerere în cauză se reduce astfel: a) cu un procentul, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul animalelor determinate, dacă acesta nu depăşeşte 10%; b) cu de două ori procentul, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul animalelor determinate, dacă acesta este mai mare de 10%, dar de maximum 20%; c) dacă procentul, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul animalelor determinate, depăşeşte 20%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză; d) dacă procentul, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul animalelor determinate, depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză. În plus, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde numărului de animale cu neconformităţi. Sancţiunea suplimentară (multianuală) se recuperează în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării. Potrivit prevederilor legale, Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic (SCZ) se acordă fermierilor activi, crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, şi crescătorilor de viermi de mătase, în funcţie de efectivul de animale determinate/kg gogoşi crude de mătase determinate solicitat/e de beneficiar, din următoarele categorii: bivolițe de lapte (SCZ FB); ovine (SCZ O); caprine (SCZ C); taurine din rase de carne și metișii acestora (SCZ TC); vaci de lapte (SCZ VL); viermi de mătase (SCZ VM). Condiția esențială pentru acordarea sprijinului cuplat zootehnic este certificarea rasei animalelor solicitate la plată, înscrierea acestora în registrele genealogice ale raselor. Reamintim în cele ce urmează cuantumul pe cap de animal al sprijinului cuplat zootehnic, plătit fermierilor pentru anul de cerere 2019: Sprijin cuplat ovine/caprine  17,7173 euro/cap de animal = 84,1500 lei/cap de animal; Sprijin cuplat bivolițe de lapte 164,5207 euro/cap de animal = 781,4075 lei/cap de animal; Sprijin cuplat vaci de lapte 379,7155 euro/cap = 1.803,4967 lei/cap de animal; Sprijin cuplat taurine din rase de carne și metișii acestora 237,4446 euro/cap = 1.127,7668 lei/cap de animal; Sprijin cuplat viermi de mătase  78,2609 euro/kg = 371,7079 lei/kg.