Fermierii activi care se angajează în mod voluntar să îndeplinească cerinţele de agricultură ecologică şi normele de ecocondiţionalitate pentru 5 ani de la data semnării contractului de finanţare pot primi, în funcţie de tipul exploataţiei deţinute, până la 479 euro pe hectar pe an.

Submăsura 11.2 ,,Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică’’, impune anumite condiţii de eligibilitate, de îndeplinirea acestora fiind direct legată primirea finanţării. Astfel, principalele condiţii pentru accesarea sprijinului sunt următoarele: suprafaţa minimă a fermei este de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha); beneficiarii trebuie să fie încadraţi în categoria fermierilor activi; beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole, cu categoria de utilizare teren arabil (pachetul 1, 2 şi 5), culturi permanente (pachetul 3 - livezi şi 4 - vii) şi pajişti permanente (pachetul 6), localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS); varianta de pachet 6.1 se poate aplica la nivel naţional, pe parcele fără angajament de M10. Varianta de pachet 6.2 se poate aplica în UAT-urile eligibile P1, P2, P3.1, P3.2, P6, P9.2 sau P11.2 din M10 şi numai împreună cu unul dintre aceste pachete. Angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada celor 5 ani. De asemenea, fermierul trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor, respectiv se angajează să obţină cunoştinţele şi informaţiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice angajamentelor, astfel: înainte de efectuarea primei plăţi (până la finalul primului an de angajament) - de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe mai mari de 300 ha; înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi (până la finalul anului II de angajament) - de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe de până la 300 ha. De precizat că sintagmele ,,prima plata” şi ,,cea de-a II-a plată” sunt corelate cu anii de angajament. Astfel: prima plată - include plata efectuată în contul primului an de angajament (care poate fi plata avans şi/plata regulară), iar cea de-a II-a plată - include plata efectuată în contul celui de-al doilea an de angajament (care poate fi plata avans şi/plata regulară).