Pentru încasarea acestui sprijin, APIA impune anumite condiţii de eligibilitate şi se va asigura că îndeplineşte toate cerinţele legale în ceea ce priveşte încasarea sprijinului.

Prin Schema de Plata 4 - Taurine de carne rasa carne/metis, crescătorii de bovine pot obţine un sprijin cuplat în valoare de aproximativ 520 de euro pe cap animal. Condiţiile de eligibilitate pentru Schema de Plata 4 - Taurine de carne rasa carne/metis sunt următoarele: solicitantul SCZ-TC trebuie să îndeplinească în primul rând condiţia de fermier activ; sprijinul cuplat este solicitat pentru un efectiv de minimum 10 si maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv în exploataţii cu cod ANSVSA, constituit după caz din: vaci din rase de carne care nu au beneficiat de sprijin cuplat-categoria vaci de lapte în anii anteriori şi/sau vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de sprijin cuplat-categoria vaci de lapte; şi/sau tineret mascul; şi/sau femele din rase de carne; şi/sau tineret mascul; şi/sau femele metis cu rase de carne obţinut din tauri din rase de carne şi vaci pentru care nu se solicită schema sprijin cuplat-categoria vaci de lapte; şi/sau taurine din rase de carne. Totodată: tineretul mascul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 8 şi 25 de luni la data ieşirii din exploataţie sau la data depunerii cererii unice de plată, după caz; tineretul femel are vârsta cuprinsă între 8 şi maxim 32 de luni şi nu are nicio fătare până la data ieşirii din exploataţie sau la data depunerii cererii unice de plată, după caz; vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne, pentru care se solicită SCZ-TC, au vârsta de maximum 12 ani la data limită de depunere a cererii şi au fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări/data notificarii către APIA a cazului de circumstanţă naturală, pentru vaca de carne care înlocuieste animalul cu circumstanţa naturală şi au un produs înregistrat în RNE; taurii de reproducţie pentru care se solicită SCZ-TC au vârsta de maximum 6 ani la data ieşirii din exploataţie sau la data depunerii cererii unice de plată, după caz; solicitantul SCZ-TC deţine registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000.  De asemenea:  animalele din categoria tineret mascul şi/sau femel din rase de carne, tineret mascul şi/sau femele metis cu rase de carne şi tauri din rase de carne pentru care se solicită SCZ-TC au fost deţinute cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii; animalele din categoria vaci din rase carne şi/sau vaci metise cu rase de carne pentru care se solicită sprijin cuplat trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere a cererii; vacile de carne şi/sau vacile metise cu rase de carne şi/sau taurii de reproducţie din rase de carne pentru care se solicită sprijin cuplat trebuie să fie înscrise în Registrul genealogic al rasei. În fine, o ultimă condiţie care se crere, potrivit legii, îndeplinită este cea legată de faptul ca efectivul de animale pentru care se solicita SCZ-TC să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, cu excepţia animalelor din categoria tineret mascul şi/sau femel din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne şi tauri din rase de carne, care trebuie să fie identificate şi înregistrate în RNE cel puţin cu 8 luni înainte de data depunerii cererii unice de plată/data ieşirii din exploataţie.