La data de 29 noiembrie, conducerea APIA a transmis că s-a autorizat la plată suma totală de 959,74 milioane euro, reprezentând avans aferent Campaniei 2017 (70% din FEGA și 85% din FEADR), sector vegetal și zootehnic, pentru un număr de 749.315 fermieri care au depus Cerere unică de plată.

Începând cu data de 4 decembrie, APIA a demarat plăţile integrale, însă doar o parte din scheme vor putea intra la plată din acest an, restul urmând să fie achitate în 2018, cu termen - limită de la Comisia Europeană 30 iunie. Concret: M11 - Agricultură ecologică - Submăsura 11.1 - sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică - lucrări mecanizate pe pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică - 87 euro/ha; M11 - Agricultură ecologică - Submăsura 11.2 - sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 218 euro/ha; M11 - Agricultură ecologică - Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultura ecologică - Legume - 431 euro/ha;  M11 - Agricultură ecologică - Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică – Livezi – 442 euro/ha; M11-Agricultură ecologică - Submăsura 11.2- Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică - Vii - 479 euro/ha; M11 - Agricultură ecologică - Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică - Plante medicinale şi aromatice - 350 euro/ha; M11 - Agricultură ecologică - Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică - lucrări mecanizate pe pajişti permanente certificate în agricultura ecologică - 111 euro/ha; M11 -Agricultură ecologică - Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică - lucrări mecanizate pe pajişti permanente certificate în agricultura ecologică - 78 euro/ha; M13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri, 13.1 - Plăţi compensatorii în zona montană - 97 euro/ha;  M13. - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri, 13.2 - Plăţi compensatorii pentru alte zone care se confruntă cu constrâgeri naturale semnificative - 62 euro/ha; M13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 13.3 - Plăţi compensatorii pentru alte zone afectate de constrângeri specifice - 75 euro/ha; M214 - Pajişti cu înaltă valoare naturală - 124 euro/ha; M214 - Practici agricole tradiţionale - 58 euro/ha; M214 - Pajişti importante pentru păsări Crex Crex - 209 euro/ha; M214 - Pajişti importante pentru păsări Lanius Minor şi Falco Vespertinus - 101 euro/h; M214 - Culturi verzi - 130 euro/ha; M214 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 162 euro/ha; M214 - Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) - 335 euro/ha; M214 - Livezi - 393 euro/ha; M214 - Vii - 393 euro/ha; M214 - Plante medicinale şi aromatice - 270 euro/ha; M214 - Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) - 240 euro/ha; M214 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gâtul roşu (Branta ruficollis) - 171 euro/ha. De precizat că termenul - limită pentru achitarea tuturor subvențiilor este 30 iunie 2018.