Printre subvențiile APIA pe hectar care ajung la fermierii români după 31 martie 2021 se numără şi Sprijinul cuplat pentru cânepă pentru ulei și/sau fibră.

Documentele doveditoare pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA sunt următoarele: copie de pe certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberate/eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte activitatea de procesare a unităţii către care a livrat producția; proces-verbal de recepţie însoțit de bon fiscal sau factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să reiasă ca s-a comercializat producția minimă; în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului, acesta face dovada procesării producţiei minime, prin documente contabile interne; raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibrăși semințe, care include informaţii privind conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor; factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea "sămânţă admisă pentru însămânţare", sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul, respectiv documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță; copie de pe autorizaţia de cultivare emisă de DAJ. În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânţă. Termenul de depunere a documentelor doveditoare este 31 martie 2021, inclusiv pentru sprijinul cuplat aferent anului 2020. Cuantumul pe hectar al sprijinului cuplat pentru cânepă pentru ulei şi/sau fibră, valabil pentru anul 2019, a fost de 210,01 euro/ha = 997,4634 lei/ha. APIA va stabili cuantumul pe hectar pentru anul 2020 după data limită de depunere a documentelor, după 31 martie 2021.