Pentru exploatațiile nou înființate după anul 2018, perioada de referință este perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice de plată a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a anului curent.

Odată cu noua Politică Agricolă Comună 2023-2027, se schimbă data de referință sau data istorică pentru ajutoarele naționale tranzitorii, ANT, acordate crescătorilor de bovine. Acesta va fi 2018. Conform Anexei VI Ajutor Național Tranzitoriu, parte din Planul Național Strategic 2023-2027, publicat de Ministerul Agriculturii pe site-ul oficial: pentru ANTZ 7 lapte de vacă-plata decuplată de producție, anul de referință este 2018, iar plata se calculează în funcție de producția valorificată în perioada de referință, respectiv anul 2018 pentru o cantitate de minimum 3 tone lapte comercializată (livrare si vânzare directă). Pentru exploatațiile nou înființate după anul 2018, perioada de referință este perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice de plată a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a anului curent. Pentru ANTZ 8 carne de vită și mânzat - plata decuplată de producție, data de referință este 31 ianuarie 2018, iar plata se calculează în funcție de efectivele eligibile înregistrate la această data. Pentru exploatațiile nou înființate după anul 2018, data de referință este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a fiecărui an de depunere - se precizează documentul MADR, parte din PNS 2023-2027.

APIA reaminteşte că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) eliberează anul acesta, pentru prima oară, adeverințe-punte și pentru crescătorii de bovine. Cu aceste adeverințe, crescătorii pot contracta credite garantate cu subvențiile APIA din zootehnie, aferente acestui an. APIA a comunicat cuantumul stabilit pentru ANT bovine, înscris în adeverință: Ajutorul Național Tranzitoriu în sectorul lapte - schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7 - L) – 61,25 lei/ tonă; Ajutorul Național Tranzitoriu în sectorul carne - schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8-C) - 213,20 lei/cap. Eliberarea adeverințelor APIA cu care crescătorii pot să-și încaseze în avans subvențiile APIA a început pe data de 8 august 2022.