Documentul este eliberat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor după absolvirea unor cursuri, are valabilitate 5 ani, iar după expirare, cei care sunt obligați să-l dețină vor urma din nou cursurile - se precizează în proiectul de Ordin ANSVSA, publicat pe site-ul instituției.

Transportatorii de animale vii precum și cei care însoțesc transportul de animale vii sunt obligați să obțină de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) certificatul de competenţă profesională, document ce se eliberează conducătorilor auto şi însoţitorilor, absolvenţi ai unor cursuri de instruire în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului, organizate de entităţi abilitate pentru furnizarea unor astfel de cursuri de către instituţii care au atribuţii în acest sens. Cursurile sunt predate de medici veterinari cu experienţă de minim 2 ani în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului şi se pot organiza: pentru toate speciile; atât în limba română, cât şi în limba engleză; atât fizic, cât şi online; prin susţinerea unor prezentări, cu includerea obligatorie a unor studii de caz exemplificate prin intermediul unor materiale foto/ video; pentru participanţi care pot fi cetăţeni români sau străini. După fiecare curs, participanţii trebuie să promoveze un examen cu durata de 30 de minute, organizat de către entităţile prevăzute, ANSVSA asigurându-se că examinatorii sunt independenţi. Certificatul de competenţă profesională se eliberează solicitantului sau împuternicitului acestuia prin procură notarială în baza următoarelor documente: cerere, în care solicitantul menţionează şi adresa personală de poştă electronică; copia actului de identitate; certificat de absolvire, eliberat ca urmare a promovării examenului; dovada achitării, la casieria sau în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială s-a organizat examenul, a tarifului pentru eliberarea certificatului de competenţă profesională. Certificatul de competenţă profesională se eliberează de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, fiind semnat de către preşedintele acesteia şi este redactat în limbile română şi engleză. Potrivit Proiectului pentru aprobarea Procedurii de organizare a cursurilor şi de eliberare a certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă anmale vii, după expirarea perioadei de valabilitate a Certificatului se va elibera un nou certificat numai celor care absolvă un nou curs de instruire, organizat în condiţiile legii.