Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) poate aplica amenzi de până la 40.000 lei crescătorilor de animale şi abatoarelor pentru comercializarea cărnii provenită în urma sacrificărilor de bovine, caprine, ovine, suine, ecvidee.

Potrivit unui Proiect de Hotărâre de Guvern, următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor privind efectuarea controalelor oficiale asupra animalelor vii din speciile bovine, caprine, ovine, suine, ecvidee destinate sacrificării/tăierii și a cărnii destinate consumului uman și se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice, după cum urmează: introducerea în abator şi admiterea la sacrificare a animalelor neidentificate conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/2035; recepționarea la nivelul abatorului, în vederea sacrificării, a animalelor vii care sunt identificate, dar nu sunt însoțite de formulare/documente de mișcare, documente cu informațiile privind lanțul alimentar și/sau certificate oficiale, completate în mod corespunzător, pașapoarte în cazul bovinelor și ecvideelor, sau care sunt însoţite numai de o parte dintre aceste documente ori de documente care nu mai sunt valabile; recepționarea la nivelul abatorului și admiterea la sacrificare a ecvideelor neidentificate, și/sau neînsoţite de pașaportul în care este înscris numele persoanei fizice sau persoanei juridice care prezintă ecvideul la sacrificare; sacrificarea animalelor în abatoare fără acordul medicului veterinar oficial responsabil de activitatea din abator; punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale care nu au fost supuse unei inspecții ante-mortem, efectuate de către medicul veterinar oficial, cu excepția vânatului sălbatic; punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale ale căror organe comestibile nu au fost supuse unei inspecții post-mortem, efectuate de către medicul veterinar oficial, cu excepția viscerelor vânatului mare sălbatic care nu este necesar să însoțească corpul către o unitate de manipulare a vânatului; punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale moarte înainte de sacrificare, fătate moarte, moarte intrauterin sau sacrificate înainte de vârsta de șapte zile. Contravenţii reprezintă, printre altele, şi: punerea pe piață și utilizarea pentru consumul uman a cărnii care rezultă din excizia rănilor provocate de sângerare; punerea pe piață și utilizarea pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale afectate de o boală pentru care sunt prevăzute norme de sănătate animală în legislația Uniunii, cu excepția cazului în care carnea este obținută în conformitate cu cerințele specifice prevăzute în anexa VII la Regulamentul delegat (UE) 2020/687; punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care provine de la animale afectate de o boală generalizată, cum sunt septicemia, piemia, toxemia sau viremia generalizată; punerea pe piață și/sau utilizarea pentru procesare sau pentru consumul uman a cărnii care conține reziduuri sau contaminanți chimici în cantitate mai mare decât nivelurile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 - atenţionează Proiectul de hotărâre ANSVSA pentru stabilirea unor Norme sanitar - veterinare referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, publicat în dezbatere pe site-ul oficial al instituției.