Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) reaminteşte contribuabililor principalele obligaţii ce rezultă din închirierea în scop turistic, de către proprietari, a camerelor situate în locuinţe proprietate personală.

Conform art. 1 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuința proprietate personală, închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuințele proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și cinci camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice, reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minimum 24 de ore și maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătorește în scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață. Astfel de venituri sunt clasificate de Codul fiscal în categoria veniturilor din cedarea folosinței bunurilor. Veniturile realizate de persoanele fizice din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de cinci camere de închiriat, se încadrează în categoria veniturilor din activități independente de la data depășirii numărului de cinci camere de închiriat și până la finalul anului fiscal, acestea fiind obligate să notifice Fiscului competent asupra evenimentului, respectiv depășirea numărului de camere, prin depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabilește în sistem real, potrivit regulilor prevăzute pentru categoria veniturilor din activități independente, contribuabilii având obligația de a completa Registrul de evidență fiscală. Pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, contribuabilul recalculează norma de venit și impozitul anual datorat bugetului de stat. Veniturile obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală pot fi impozitate pe baza normei anuale de venit sau, opțional, în sistem real. Normele anuale de venit pentru categoriile de localități pot fi ajustate cu coeficienții de corecție, corespunzător criteriilor prevăzute de articolul 2 din Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 22/28/2012. De precizat că norma de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice, în funcție de specificul activității și de zona în care își desfășoară activitatea contribuabilul. Concret, normele anuale de venit se ajustează cu coeficienții de corecție, corespunzător următoarelor criterii: posibilitățile de acces la resursele turistice ale persoanelor care călătoresc în scop turistic: numai cu mijloace proprii de transport, existența mijloacelor de transport în comun, rutiere și feroviare etc.; situarea locuinței în mediul urban sau rural; materialele din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele: beton, cărămidă, lemn etc; dotarea camerelor cu instalații de apă, de canalizare, electrice și de încălzire, proprii sau comune; existența sau nu a echipării sanitare destinate turiștilor, pusă în exclusivitate la dispoziția acestora; suprafața camerei închiriate în scop turistic; numărul maxim de locuri de cazare dintr-o cameră. Normele anuale de venit ajustate cu coeficienții de corecție nu pot să difere cu mai mult de 30% de nivelul normelor anuale transmise de Ministerul Turismului.