Potrivit prevederilor fiscale, contribuabilii care exercită profesii libere, ca persoane fizice independente (PFI), datorează atât impozit pentru venitul obținut, în cotă de 10%, dar și contribuții la pensii (CAS) și sănătate (CASS), în cazul în care veniturile anuale depășesc plafonul legal.   

Din 2018, persoanele fizice ce obțin venituri din activități independente, fie ca PFA, fie ca titulari ai întreprinderilor individuale/familiale sau ca PFI (profesii liberale), datorează impozit pe venitul obținut de 10%. De precizat că şi pentru PFI, CAS și CASS sunt raportate la salariul minim pe economie - 1.900 de lei - după cum urmează: CAS de 25%, aplicată asupra unui venit ales de către contribuabil, dar cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară (1.900 de lei); CASS de 10% la salariul minim pe economie (1.900 lei). Astfel, persoanele fizice ce desfășoară profesii liberale și estimează în 2018 venituri mai mari de 22.800 de lei trebuie să depună la Fisc, până pe 15 iulie 2018, noua declarație unică pentru persoanele fizice, respectiv Formularul 212, urmând să achite, până cel târziu la 15 martie 2019, și contribuțiile sociale. În situaţia în care contribuabilii menţionaţi aleg să plătească CAS la nivelul salariului minim, aceştia vor avea de plătit câte 475 de lei/lună, adică 5.700 de lei într-un an. Această obligație a plății CAS va reveni și celor care își vor începe activitatea pe parcursul anului 2018 și care estimează că vor realiza venituri din profesii libere peste plafon, situaţie în care declarația 212 va trebui depusă în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Potrivit legislației în vigoare, de la plata CAS sunt scutite persoanele care: realizează venituri din pensii, pentru care sunt asigurate în sistemul public de pensii sau într-un sistem propriu de asigurări sociale, potrivit legii; sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, pentru care există obligaţia asigurării în aceste sisteme potrivit legii (avocaţii, notarii, personalul monahal, personalul militar).

În ceea ce priveșe contribuția la sănătate, aceasta este din 2018 de 10% și se raportează la salariul minim pe economie, de 1.900 de lei, de unde rezultă o contribuție lunară de 190 de lei, echivalentul a 2.280 de lei anual. Cumulat cu contribuția la pensii, rezultă obligații fiscale lunare pentru PFI-urile cu venituri peste plafon de 665 de lei: 475 de lei la pensii și 190 de lei la sănătate. Potrivit legii, CASS este datorată de contribuabilii ce realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri dintre următoarele categorii: venituri nete din activități independente; venituri din asocierea cu o persoana juridică; venituri nete din cedarea folosinței bunurilor; venituri din investiții; venituri nete din activități agricole, silvicultură și piscicultură: venituri brute din alte surse. În situaţia în care, în anul 2018, vor fi obținute venituri cumulate mai mari de 22.800 de lei din una sau mai multe dintre activitățile de mai sus, va exista obligația plății CASS, până la 15 martie 2019, pe lângă impozit pe venit și, eventual, CAS, în funcție de tipul veniturilor obținute. În ceea ce privește PFI-urile care estimează pentru 2018 venituri din activități independente sub plafonul de 22.800 de lei, acestea nu au obligaţia depunerii formularului 212, însă pot opta pentru plata contribuţiei, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cei care au obligaţia plăţii contribuţiei. Odată exprimată opțiunea, ea devine obligatorie pentru întregul an fiscal. De asemenea, persoanele care vor estima anul acesta venituri sub plafonul legal, dar totuși le vor realiza până la 31 decembrie 2018, vor avea obligația să depună declarația unică până cel tarziu 15 martie 2019, tot până atunci având și obligația de a plăti contribuțiile aferente.