Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) reaminteşte că, începând cu data de 1 martie 2022, înregistrarea în SPV va deveni obligatorie, dată după care comunicarea cu Fiscul se va face exclusiv online, potrivit OG 11/2021.

Certificatul digital calificat oferă acces la toate serviciile online oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Cu un singur certificat digital se pot: depune online declarațiile fiscale; verifica online starea declarațiilor depuse; accesa Spaţiul Privat Virtual (SPV); semna electronic, cu valoare legală, orice document electronic. Alocarea unui certificat digital se realizează prin completarea şi depunerea Formularului 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat". Pentru utilizarea serviciului «Depunere declaraţii on-line» existent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul ANAF, de către persoane care deţin certificate digitale calificate, în calitate de reprezentanţi legali sau împuterniciţi, desemnaţi de către contribuabili pentru semnarea declaraţiilor fiscale, se vor efectua următoarele operaţiuni: înregistrarea persoanei care deţine certificat digital calificat, ca utilizator al serviciului «Depunere declaraţii on-line», prin transmiterea, în format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul MFP, portalul ANAF, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătura electronică a autorităţii de certificare, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaraţii on-line»; depunerea Formularului 150 «Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat», existent pe site-ul MFP-ANAF, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaraţii on-line». Formularul 150 se utilizează pentru obţinerea dreptului de acces la serviciul de depunere on-line a declaraţiilor fiscale. Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completeaza on-line, se listează şi se depune împreună cu documentele necesare (documentul de identitate, în original şi în copie, documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil) la sediul organului fiscal. Modelul şi conţinutul F150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat" este prevăzut în anexa nr. 1.din Ordinul Nr. 847 din 30 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului MFP nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.