2.800 de șomeri erau înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, la sfârșitul lunii iunie, rata șomajului fiind de 1,2% . Dintre aceștia, 1.556 erau femei.

La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 2.800 șomeri (din care 1.556 femei), rata șomajului fiind de 1,2% .

„Comparativ cu luna precedentă, rata șomajului a fost de 1,2 %, în această lună acest indicator a fost egal cu luna precedentă. Din totalul de 2.800 persoane, înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.132 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.668 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.052  șomeri provin din mediul rural și 748 sunt din mediul urban”, anunță Békési Csaba, directorul executiv al

Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: Din totalul celor 2.800 de șomeri, înregistrați în ecidențele AJOFM Bihor, la finele lunii trecute, 263 aveau sub 25 de ani, 175 - între 25 și 29 de ani, 406 - între 30 și 39 de ani, 689 - între 40 și 49 de ani, 551 - între 50 și 55 de ani, iar 716 - peste 55 de ani.

„Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (30%), urmat de cei cu studii gimnaziale (25,3%), iar 2% au absolvit studiile postliceale. Șomerii cu studii liceale reprezintă 20% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii profesionale 13,7% iar cei cu studii superioare reprezintă 9%”, menționează Békési Csaba.

Potrivit directorului AJOFM Bihor, structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 17% persoane foarte greu ocupabile, 34% greu ocupabile, 42% mediu ocupabile, iar 7% sunt persoane ușor ocupabile.

„Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre”, a precizat Békési Csaba.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor la adresa www. anofm.ro.