Persoanele juridice, indiferent de forma de proprietate, pot solicita Fiscului anularea unor obligații fiscale accesorii cum ar fi dobânzi, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020.

Anularea accesoriilor se face dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: toate obligațiile bugetare restante la data de 31 martie 2020 se sting până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; toate obligațiile bugetare de după 1 aprilie 2020 se sting până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; sunt depuse toate declarațiile fiscale; cererea de anulare a accesoriilor se depune de către persoana juridică până la data de 15 decembrie 2020 la organul fiscal unde persoana juridică depune și declarațiile fiscale. Prin obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 se înțeleg: obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020; diferențe de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 matie 2020 precum și diferențe de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, stabilite de fisc prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data de 14 mai 2020 ca urmare a unei inspecții fiscale; obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de către fisc sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; alte obligații de plată existente în evidența fiscului în vederea recuperării la data de 31 martie 2020, provenite din titluri executorii transmise fiscului spre recuperare de alte alte organe, etc. În cazul în care la data de 31 martie 2020 persoana juridică nu are datorii restante privind obligațiile bugetare (de expl. impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, taxă pe valoarea adăugată, etc.), dar are accesorii datorate (de exemplu - dobânzi datorate pentru plata cu întârziere a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor), poate solicita anularea acestora de la unitatea fiscală, până la data de 15 decembrie 2020, cu îndeplinirea condițiilor de mai sus.