Este principala purtătoare de cuvânt a Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” - Filiala Oradea. Primul număr a văzut lumina tiparului în anul 2013, pentru ca din 2017 să apară cu regularitate în fiecare an. Temele abordate privesc momente importante din istoria mai veche a românilor până la cea din zilele noastre, văzute prin prisma argumentelor bine documentate și de bun simț, combătând unele abordări și tendințe nu odată de un nonconformism ce lezează demnitatea noastră națională.

Relațiile româno-maghiare în Revoluția de la 1848-1849 în Transilvania (2013), patrimoniul cultural-național ca vector al identității noastre într-o lume a globalizării (2017), pregătirea și desfășurarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia ca act plebiscitar democratic (2018), eliberarea Oradiei de sub dictatura bolșevică maghiară și instaurarea administrației românești la 20 aprilie 1919 (2019), Tratatul de la Trianon ca succes al adevărului istoric și diplomației românești (2020), personalitatea Eroului național Avram Iancu la 150 de ani de la moartea sa (2022) - sunt ilustrate prin studiu și articole scrise de istorici civili și militari, prozatori și poeți, laici și preoți, cercetători confirmați prin munca de o viață alături de tineri în plină afirmare. Pentru anul 2021 este în pregătire un număr dedicat Războiului contra bolșevismului sovietic și eliberarea Basarabiei și Bucovinei de nord în 1941-1944, vremuri grele pentru românii conduși de generalul Ion Antonescu - o veritabilă Casandră a istoriei noastre.

Recentul număr al revistei a fost lansat în 23 iunie a.c., în cadrul unei manifestații culturale ce a avut loc în sediul Cercului Militar din Oradea, în prezența unui numeros public, civili și militari, din diferite generații, cu toții animați de recunoștință față de lupta și jertfa lui Avram Iancu, continuator al luptei românilor transilvăneni împotriva exploatării nobilimii maghiare, deschizător de drumuri spre împlinirea eliberării și unității naționale. Am reținut prezența președintelui Național al Asociației Cultural-Patriotice „Avram Iancu” - Tiberiu Groza, a reprezentanților din București, Cluj-Napoca, Beiuș, Marghita, Baia de Arieș ai Asociației, ca și a președintelui Organizației de tineret din Oradea - Cătălin Mladin, elev la Liceul „Aurel Lazăr”, a patriotului român George Roca, din Australia, ce revine periodic pe meleagurile natale pentru a-și încărca bateriile de „Dragoste de Țară”.

Ca și în numerele precedente ale revistei, noul număr este onorat de două studii dedicate Revoluției române de la 1848-1849 în Transilvania, semnate de acad. Ioan Aurel Pop - președintele Academiei Române și prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, Director al Institutului de Istorie „Gheorghe Barițiu” Cluj-Napoca, al Academiei Române. Momente din luptele legiunilor lui Avram Iancu, cu „revoluționarii maghiari” sunt prezentate de istorici militari (Vasile Tutula, Ioan Cârcu, dr. Constantin Moșincat, Dan Poinar). Figuri ale unor colaboratori ai Crăișorului, remarcați pe câmpul de luptă, ca Pelaghia Roșu și vicetribunul Daniil Gallu, sunt portretizați de Ioan Mariș și prof. univ. dr. Mihai D. Drecin. Locul bihorenilor în Revoluția română este marcat de prof. univ. dr. Viorel Faur, dr.  Florian Dudaș, dr. Gelu Neamțu. Rolul Bisericii române în evenimentele de la 1848-1849 este prezentat de pr. Dorel Octavian Rusu, instituție întotdeauna parte a sufletului românului în toate încercările sale de afirmare și rezistență contra opresiunii. Drumurile lui Iancu la Viena, după 1849, pentru recunoașterea jertfelor moților pe tărâmul libertății, sunt punctate de gen. bg.(r.) Grigore Bartoș, iar iubirile Crăișorului, de prof. dr. Delia Cora. O întrebare dezarmant de dureroasă pentru vremurile pe care le trăim, când jertfele înaintașilor sunt lăsate în uitare, este pusă de Tiberiu Groza în articolul interogativ „Ce a făcut posteritatea?”, desigur pentru Avram Iancu și vitejii săi, care s-au sacrificat pentru drepturile națiunii române. Totuși, busturile Eroului național, ridicate în Oradea (autor prof. univ. dr. Corneliu Durgheu) și Bihor, în alte părți ale Țării, cărțile dedicate Iancului aflate în colecțiile Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor, prezentate de lector univ. dr. Ioan Laza și Simion R. Suciu, respectiv prof. dr. Luminița Moga și Doina Rusneac, dovedesc că Iancu nu este uitat. Avram Iancu a pătruns de mult în literatura și dramaturgia națională, fapt ilustrat fie și numai prin poeziile lui Mircea Micu („Craiul” și „Dor de Avram Iancu”). Ca un corolar al faptelor și simțurilor omagiatului vine verdictul prof. univ. dr. Sever Dumitrașcu care îl prezintă pe „Avram Iancu - geniu politic”.

În pregătirea acestui număr al revistei, ca și a celor anterioare, s-au remarcat: gen. bg (r) Grigore Bartoș - președintele Filialei Oradea a Societății „Avram Iancu”, prim-vicepreședintele ing. Vasile Fonoage, vicepreședintele gen. bg. (r.) Nicolae Iancu, redactorul-șef - lector univ. dr. Ioan Laza, secretar Florica Judea, tehnoredactor: Gafia Moza.

Nu trebuie uitați sprijinitorii morali și pecuniari: consilierul municipal col. (r) Grigore Morar, Primăria Municipiului Oradea, Universitatea din Oradea, Uniunea „Vatra Românească” - Filiala Bihor, Departamentul de Științele Comunicării, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” - Filiala Bihor, Asociația Națională a Cavalerilor de Clio, Muzeul Țării Crișurilor, Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Oradea.

Cu alte cuvinte, o revistă cu un conținut patriotic, fără excese de stânga sau de dreapta, slujind adevărul istoric, balsam pentru sufletul românului bombardat din toate părțile de ideile globaliste, necredincioși, consumeriști și alte curente politice antinaționale.