Profesoara, artistul plastic şi poeta florilor de la Viena, Luiza Asavetei, a fost evocată în antologia de poezie populară Fântâna dorurilor, ediţie întocmită şi îngrijită de profesorul Marcel Lapteş.

 

Luiza Asavetei este o personalitate complexă, a cărei imagine se încheagă din evocări, mărturii, amintiri, din arta sa în care evocă imaginea ţării şi a copilăriei sale – motive care au însoţit-o de-a lungul vieţii, conturând vitalitatea şi vigoarea pământului pe care a văzut lumina zilei, din gândirea şi sensibilitatea omului, care departe de ţară a păstrat legătura cu pământul natal şi oamenii creatori de frumos.

Expoziţiile realizate cu lucrările artistei, prin tematica deosebită (Rădăcini, Valori etice şi estetice în opera artistei Luiza Asavetei, Valoarea ştiinţifică a peisajelor în opera artistei) au avut ca scop angajarea elevilor în acte de percepţie a esteticului, în procesul instructiv-educativ, la cercul de Ecologie-Folclor muzical de la Clubul elevilor Salonta – filiala Tinca, jud. Bihor, coordonat de profesor Paraschiva Cărbunar.

Recent, la editura Ceconi, Baia Mare, a apărut cartea „Fântâna dorurilor”- antologie de poezie populară, ediţie întocmită şi îngrijită de profesorul Marcel Lapteş, sub egida Centrului de Cultură şi Artă Deva, judeţul Hunedoara, manager, Ciprian Roman. Pentru profesorul Marcel Lapteş şi cei care preţuiesc valorile spirituale ale neamului nostru, credinţele şi tradiţiile poporului nu sunt expresia unei mentalităţi  primite în sensul negativ al termenului, ci sunt valori ale spiritului creator şi mărturii ale unui mod de viaţă străvechi, dar capabil să ofere exemple statornice societăţii moderne.

Alături de poeţii din ţară, poeţii din străinătate (Diaspora), purtând în suflet pământul natal, au publicat în paginile acestei cărţi, aducându-şi contribuţia la îmbogăţirea patrimoniului cultural al ţării, valorificând şi popularizând bogăţia şi  valoarea estetică a culturii tradiţionale româneşti. Felicitări poeţilor din ţară, din satele şi judeţele ţării: Hunedoara, Alba, Arad, Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Timiş, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Harghita, Mureş, Prahova, Vâlcea (98 de poeţi din ţară), dar şi celor din Austria (Luisa Asavetei), Serbia, Germania, Canada sau SUA.

Din judeţul Bihor au publicat în “Fântâna dorurilor” Paraschiva Cărbunar şi Ioana Precup. Luiza Asavetei este absolventă a Facultăţii de Arte Plastice din cadrul Universităţii Bucureşti. Deşi destinul i-a purtat paşii pe meleaguri străine, a păstrat floarea prunciei şi tinereţii în inima sa, exprimând în artă (vers şi pictură) scânteia ascunsă a dorurilor de acasă care hălăduiesc în sonoritatea limbii noastre. Scrierile doamnei Luiza (şase volume) oglindesc ţinuturile româneşti, neuitând Basarabia: “Sunt satisfăcută că am avut timpul şi libertatea de a scrie. Libertatea, cel mai scump cuvânt care de multe ori se plăteşte cu viaţa. Libertatea de a spune celor care vor să înţeleagă că centrul lumii e Acasă”, spune Luia.

Poeta îmbrăţişează Natura ţării cu inima, iar duiosul grai al lemnului de alun îi aminteşte drumul spre casă. Doar cu gândul se ogoaie! Viaţa ei se aseamănă cu un pom, care a răsărit în pământul românesc, dar care înstrăinat şi-a menţinut floarea şi vigoarea prin rădăcinile înfipte în seva graiului popular şi în credinţa neamului din care s-a ivit.

Mulţumesc d-lui prof. Marcel Lapteş, Centrului de Cultură şi Artă Deva, manager Ciprian Roman (jud. Hunedoara), poeţilor români din ţară şi Diaspora, precum şi oamenilor care au valorificat creaţia populară, asociindu-şi gândurile şi talentul pentru progresul cultural-spiritual al neamului nostru”, a spus poeta.

Prof. Paraschiva CĂRBUNAR