Săptămâna trecută, mai precis în perioada 9-13 octombrie, la Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei, s-a derulat un program vast de activități incluse în evenimentul „Școala altfel”, unde, alături de elevi, au participat, coordonând de altfel, toate cadrele didactice, punctul „forte” fiind derulat vineri cu ocazia lansării unor noi proiecte.

Programul de activități pentru săptămâna „Școala altfel”, 9-13 octombrie a cuprins la Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei, a cărui conducere este compusă din prof. Cristian Andru și Emanuel Coroiu, director, respectiv director adjunct, prof. Mihaela Zaha, consilier educativ, o diversificată paletă de evenimente cu scopul, reușit de altfel, de a capacita toți elevii pe durata celor cinci zile cât au durat practic toate acțiunile întreprinse. Astfel, a ieșit în relief dorința elevilor de a cunoaște cât mai multe meleaguri prin excursiile făcute la Oradea, Baia Mare, Sibiu, Jibou, dar și prin împrejurimi, precum și câteva activități de ecologizare pe perimetrul orașului Ștei, greu încercat de furtuna din 17 septembrie. De asemenea, elevii au fost implicați în multe dezbateri pe diferite teme, dar și prin lectura unor texte în diferite limbi. Nu au fost uitate nici activitatea sportivă prin organizarea unor campionate de fotbal și volei, dar nici anumite activități distractive. Un punct de mare atracție a fost participarea la Miss și Mister Boboc 2017, iar ultima zi, vineri, s-a dovedit a fi una cu mare greutate prin lansarea a două proiecte.

Lansare de proiecte

Vineri, 13 octombrie, într-o atmosferă sobră și în prezența câtorva invitați, printre care am remarcat pe prof. Florin Negruțiu, inspector în cadrul ISJ Bihor; prof. Lucian Cernea, directorul Colegiului Tehnic „Unirea” Ștei; prof. Simona Pantea, directoarea Școlii Gimnaziale „Miron Pompiliu” Ștei, prof. Anca Purtan, de la GPN Ștei, au fost lansate două proiecte care se vor derula la Colegiul șteian pe perioada acestui an școlar. Astfel, proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare, cu titlul „Edu-Competențe digitale pentru o școală performantă”, în valoare de 15.840 euro, are ca obiective, printre altele: formarea de competențe digitale cu grad diferit de complexitate, la opt cadre didactice prin participarea la cursuri de formare furnizate de organizații europene acreditate în educația adulților; dobândirea de competențe de către cei opt profesori în vederea îmbunătățirii pregătirii teoretice și profesionale a peste 500 de elevi, materializate în elaborarea și utilizarea unor materiale și demonstrații didactice; elaborarea și implementarea a cel puțin unui nou parteneriat școlar eTwinning. Perioada cursurilor va fi între 13-18 noiembrie 2017, în Italia; 20-25 noiembrie 2017, în Portugalia; 22-26 ianuarie 2018, în Spania și 23-27 iulie 2018, în Finlanda. Echipa de proiect este formată din Cornelia Frai, responsabil de proiect; prof. Adela Bara, responsabil cu monitorizarea și evaluarea proicetului; prof. Cristian Gavriș, responsabil cu pregătirea generală și selecția participanților; prof. Inga Rusu, responsabil cu diseminarea; ec. Dana Tuduce, responsabil financiar. Proiectul de mobilitate în domeniul învățământului profesional și tehnic (VET) cu titlul „Antreprenoriat și webdesing”, în valoare de 42.040 euro, are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor digitale, a aptitudinilor, abilităților practice specifice mediului de programare și desing web care să permită elevilor crearea unor produse finale în acord cu cererea mediului de afaceri pentru pagini web, asigurând creșterea inserției participanților pe o piață a muncii foarte competitivă și dinamică, bazată pe aplicații. Grup țintă sunt 16 elevi din clasa a XI-a A, cu profil real, specializarea matematică-informatică, iar selecția participanților va avea loc în perioada octombrie-noiembrie 2017. Echipa de proiect este constituită din prof. Cristian Andru, responsabil de proiect; prof. Emanuel Coroiu, responsabil cu pregătirea generală; ec. Stela Tocuț, responsabil financiar; prof. Simona Crișan, responsabil formare profesională; prof. Alina Niculae, responsabil cu baza Mobility Tool.