Prin proiectul Erasmus+ din acest an școlar, intitulat „Formare în companii europene – porți deschise pe piața muncii”, încă 42 de elevi de clasa a X-a, din învățământul liceal și profesional, de la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș, au beneficiat de mobilități transnaționale în Portugalia, la Lisabona și Montijo.

 

Elevii beneficiari ai proiectului, proveniți din clase cu calificările de mecanic utilaje și instalații în industrie, tehnician în industria alimentară și comerciant-vânzător, au fost grupați în trei fluxuri, coordonate de cinci profesori-însoțitori și trei profesori-monitori. Durata fiecărui stagiu de practică a fost de trei săptămâni, iar partenerii portughezi unde acestea au fost efectuate sunt centre de formare profesională europene (CENFIM) sau agenți economici cu profiluri adecvate calificărilor elevilor beiușeni.

Zilele trecute, la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, a avut loc activitatea de diseminare a proiectului, aceasta desfășurându-se sub forma unei mese rotunde, ocazie cu care elevii care au participat deja la stagiile de practică le-au împărtășit colegilor din cele petrecute în Portugalia.

După cum preciza prof. ec. Claudia-Florina Cighir, directoarea Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș, beneficiile derulării proiectului Erasmus+ 2018-RO01-KA102-047678, intitulat „Formare în companii europene – porți deschise pe piața muncii” sunt multiple: mai buna inserție, pe piața muncii, a absolvenților școlii, reducerea abandonului școlar, formarea competențelor cadrelor didactice în scrierea și implementarea proiectelor europene și creșterea calității ofertei educaționale și, implicit, a prestigiului Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaș” la nivel local și regional.

Rodica Monenciu, responsabila de proiect, a mulțumit colegilor care au făcut parte din echipa de gestiune și a precizat domeniile în care aceștia au activat: Claudia-Florina Cighir (diseminare), Simona-Elena Cap (validarea rezultatelor învățării obținute după mobilitate), Rodica Frențiu (responsabil financiar), Corina Sabău (pregătirea lingvistică a elevilor), Mirela Tudor, Alina Gal și Aurelia Pașcalău (formare profesională). Rodica Monenciu a ținut să sublinieze și contribuția profesorului Dan Ispas, care, sub formă de voluntariat, a asigurat pregătirea culturală a elevilor, înaintea deplasării acestora în Portugalia.  

Mulți dintre elevii beneficiari ai acestui proiect Erasmus+ au mărturisit că perioada petrecută în Portugalia a fost cea mai interesantă și frumoasă experiență din viața lor. Aceștia au mai spus că și-ar dori ca, după finalizarea cursurilor, să lucreze în Portugalia, poate chiar la firmele unde au efectuat stagiile de practică.

Pe de altă parte, celor 42 de elevi care au efectuat stagii de practică în Portugalia le-au fost înmânate certificatele de participare într-o mobilitate – Europass Mobility, ceea ce le sporește șansele de inserție profesională, după finalizarea studiilor.R.C.