Săptămâna trecută, Șteiul a găzduit lucrările Adunării Generale a Asociației Rutei Culturale ATRIUM, organizație aflată sub patronajul Comisiei Europene.

Ideea unei rute culturale care să includă orașe construite sau modificate de regimurile totalitare a apărut la Forli, în Italia, orașul în apropierea căruia, la Predappio, a văzut lumina zilei unul dintre dictatorii veacului trecut, Benito Mussolini. Proiectul ATRIUM își propune să promoveze turistic, la nivel continental, orașele ridicate sub regimurile fascist și comunist. După cum scrie chiar pe site-ul propriu, „Traseul Cultural ATRIUM (Arhitectura regimurilor totalitare păstrată în memoria urbană a Europei) se bazează pe un patrimoniu urban și arhitectural comun din Europa, care poate fi caracterizat prin termenii «disonant» sau «incomod». Regimurile totalitare și autocratice, specifice unei mari părți din Europa, timp de mai multe decenii, la mijlocul secolului XX, au avut un impact major asupra peisajului urban și rural. [...] Traseul cultural ATRIUM își propune să faciliteze o evaluare istorică critică prin discuții între cetățeni, la nivel local și european. Un astfel de proces de interpretare poate stimula cetățenii europeni să ajungă la o percepție democratică comună privind istoria lor și să accepte moștenirea construită a regimurilor totalitare și autocratice. În acest sens, ruta culturală aderă la principiile și procedurile Convenției FARO, care presupune o abordare de jos în sus. Asociația ATRIUM reprezintă unul dintre grupurile de acțiune FARO și face parte din rețeaua italiană FARO. [...] Traseul Cultural European propune un itinerar turistic care leagă diverse țări ale Europei, cu accent pe patrimoniul arhitectural al regimurilor totalitare și autocratice. Patrimoniul construit, încă vizibil pe străzile orașelor, devine astfel un spațiu de explorat nu doar cu scopul de a nu uita trecutul, ci și pentru a-l recepta critic și a promova un nou tip de interes față de mediul urban. Ruta Culturală ATRIUM susține menținerea patrimoniului arhitectural al regimurilor totalitare și autocratice din secolul al XX-lea, ca mărturie a istoriei europene pentru generațiile viitoare. În acest sens, promovează găsirea de noi semnificații și noi întrebuințări ale clădirilor abandonate edificate de aceste regimuri. Mai multe astfel de proiecte au fost inițiate în colaborare cu Asociația ATRIUM”.

Înființată în 2013, pentru a promova și gestiona Traseul Cultural European ATRIUM, asociația omonimă are în componență 17 așezări din Italia (Bertinoro and Fratta Terme, Carbonia, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cervia, Cesena, Cesenatico, Forlì, Forlimpopoli, Merano, Predappio, Torviscosa și Tresignana), România (Ștei și Iași), Bulgaria (Dimitrovgrad) și Croația (Labin și Raša).

Cât privește obiectivele Asociației ATRIUM, acestea sunt: „diseminarea cunoștințelor, protejarea și promovarea patrimoniului european (atât material, cât și imaterial) asociat cu arhitectura și istoria secolului al XX-lea, cu accent deosebit pe perioadele marcate de regimurile dictatoriale și totalitare din Europa; coordonarea itinerariilor locale europene ale arhitecturii regimurilor totalitare ale secolului XX în cadrul unei singure rute transnaționale ATRIUM; desfășurarea de activități care vizează încurajarea cercetării, cunoașterii și valorificării siturilor și itinerariilor culturale și arhitecturale în cooperare cu universități și centre de cercetare; promovarea unui turism cultural care sporește o apreciere critică istorică și estetică a moștenirii disonante, capabilă să promoveze valorile Consiliului Europei.

Membru al Asociației ATRIUM încă din 2019, Șteiul se încadrează în profilul comunităților care dețin un patrimoniu arhitectonic și urbanistic de tip comunist, chiar înființarea orașului ținând de decizia ocupantului sovietic. După terminarea celei de-a doua conflagrații mondiale, a început dezvoltarea industrială a zonei, în legătură cu exploatarea zăcămintelor de uraniu și minereuri complexe de la Băița, ceea ce a dus la ridicarea cartierelor muncitorești de la Ștei. Prin urmare, la 10 ianuarie 1956, prin Decretul Consiliului de Miniștri, Șteiul devine oraș de subordonare raională, la fel ca Nucetul și Vașcăul. La 16 ianuarie 1958, prin Hotărârea Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române, denumirea orașului este schimbată în Dr. Petru Groza, acesta revenind la numele tradițional - Ștei, abia în anul 1996. Tipologia arhitecturală a Șteiului este determinată și de faptul că acesta a fost centru raional între anii 1956-1960, statut care reclama existența anumitor instituții și, firește, a edificiilor aferente.

Dacă, anul trecut, cea de-a XX-a Adunare Generală a Asociației ATRIUM a fost organizată online, în 2023, forul menționat s-a întrunit la Ștei. Pe parcursul mai multor zile, participanții la reuniunea de la Ștei au abordat, în cadrul atelierelor de lucru, mai multe teme de actualitate pentru dezvoltarea Traseului Cultural ATRIUM (Arhitectura regimurilor totalitare păstrată în memoria urbană a Europei), precum: interpretarea disonanței (narațiunile de patrimoniu ale ATRIUM și sectorul turismului); Catalogul digital ATRIUM; proiectele europene, o resursă pentru obiectivele ATRIUM; schimbul de bune practici între membrii ATRIUM sau prezentarea concursului „Interpretarea disonanței” destinat tinerilor artiști.