Unitatea de Control de Prim Nivel din cadrul BRECO anunță începerea implementării proiectului cu titlul „Asistență Tehnică – Controlul de Prim Nivel în România pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria”, Contract de finanțare nr. 36617/21.03.2022, Cerere de finanțare înregistrată la MDLPA cu nr. 24143/17.02.2022 (15/7-AT/17.02.2022), cod eMS ROHU 459.

Contractul a fost încheiat între Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România – Ungaria (BRECO) în calitate de Unitate de Control de Prim Nivel, şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria.

Perioada de implementare a activităților finanţate prin Contract a început la 01 ianuarie 2022 şi se va încheia la data de 31 decembrie 2023.

Contractul semnat între cele două părți, în valoare totală de 669.688,24 Euro, din care 334 844,12 Euro reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, urmărește sprijinirea implementării programului într-un mod eficient, transparent și eficace, prin asigurarea conformității cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români ai axelor prioritare 1-6 cu regulile Programului Interreg V-A România-Ungaria, ale Comisiei Europene și cu prevederile legislației naționale.

Obiectivul specific vizează, în special, să stabilească corectitudinea și eligibilitatea cheltuielilor efectuate de către beneficiarii români și să certifice, în felul acesta, pentru Autoritatea de Management, că au fost respectate prevederile documentelor programului, ale legislației naționale și ale contractelor de finanțare semnate de către beneficiari.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád pe partea ungară a acesteia.

Informații suplimentare despre program pot fi găsite accesând: http://interreg-rohu.eu/ro/home.

Parteneriat pentru un viitor mai bun                                                     www.interreg-rohu.eu