Consiliul Local Oradea a aprobat joi, 27 ianuarie, în ședință ordinară, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) pentru perioada de finanțare 2021 - 2027.

Cele trei documente strategice au fost supuse atenției publicului prin organizarea unor dezbateri publice și publicarea lor în consultare publică începând cu luna august 2021, fiind realizate de către F.I.P. Consulting (lider de asociere) și RomActiv Business Consulting, printr-un contract în valoare de 678.000 de lei fără TVA.

Elaborarea acestor documente strategice reprezintă principala activitate din cadrul proiectului „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Finanțarea nerambursabilă a fost de 98%, iar 2% contribuția municipalității.

SIDU include proiectele municipiului Oradea și ale Zonei Metropolitane Oradea pentru perioada de programare 2021 - 2027 și vizează dezvoltarea unor proiecte de mobilitate urbană, educație, sănătate, eficiență energetică, termoficare, turism, monumente istorice, cultură, spații verzi, infrastructura de utilități publice, digitalizare (smart city), infrastructură de sprijinire a mediului de afaceri, precum și alte servicii publice.

PMUD are ca scop dezvoltarea transportului public (achiziția de tramvaie și autobuze, modernizarea și construirea liniilor de tramvai, modernizarea depoului Salca), mobilitatea rutieră și siguranța traficului (pasajele de la Gară și magazinul Crișul, pasaj peste centură în zona Meșteșugarilor, pasajul dintre B-dul Decebal și str. Vladimirescu, crearea unor coridoare de mobilitate precum cel din B-dul Decebal), construirea unor poduri și pasarele pietonale (podul din zona hotelului Hilton sau pod pietonal peste Crișul Repede între str. Sovata și Splaiul Crișanei în zona insuliței de pe Crișul Repede), pietonalizarea și modernizarea unor străzi pietonale din zona centrală (deasupra parcării din str. Independenței, str. Primăriei, Piața Concordiei, modernizare Calea Republicii, Str. Episcop Mihai Pavel, zone pietonale pe malurile Crișului Repede, Parcul Traian, piațeta din str. Dunării) și piste de biciclete și proiecte de bikesharing.

Prin PAEDC se urmărește finanțarea proiectelor din domeniul eficienței energetice (reabilitarea termică a peste 200 de blocuri de locuințe și a unor școli și grădinițe), proiecte din domeniul termoficării, proiecte din domeniul energiilor regenerabile, în special în domeniul geotermal şi fotovoltaic, precum și cele de mobilitate. Această strategie are ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră și încetinirea efectelor schimbărilor climatice.