Extinderea reţelei de distribuţie a energiei electrice în cazul unei investiţii presupune parcurgerea mai multor paşi şi obţinerea unor avize.

Municipalitatea se implică, din punct de vedere administrativ și logistic, în sprijinirea inițiativelor de extindere a rețelelor de distribuție a energiei electrice corelate cu planurile locale de dezvoltare, fără a le susține financiar, întreaga cheltuială fiind în responsabilitatea solicitanților și a operatorului, în funcție de rezultatul studiului de fezabilitate.

În vederea demarării unei potențiale investiții, ca prim pas, este necesară numirea de către solicitanți (în cazul în care sunt mai multe persoane interesate) a unui mandatar care va relaționa, în numele și pe seama celor care l-au împuternicit, cu reprezentanții municipalității (depunere, ridicare, completare, solicitare documente, altele asemenea).

După depunerea dosarului conținând documentele prevăzute de HCL nr. 881/2019, reprezentanții municipalității vor solicita operatorului efectuarea unui studiu de fezabilitate care să reflecte atât componentele tehnice ale investiției, cât și componenta valorică ce urmează a fi achitată de către solicitanți.

După obținerea, repectiv comunicarea studiului de fezabilitate către solicitanți se vor contura două variante de lucru: renunțarea la investiție – în cazul în care, după obținerea studiului de fezabilitate, solicitanții își retrag intenția de a realiza investiția, sumele puse la dispoziția municipalității conform art. 1, lit. 1, pct 4 din HCL nr. 881/2019 vor fi utilizate pentru achitarea studiului de fezabilitate întocmit de operator sau continuarea investiției. În cazul în care solicitanții decid continuarea investiției asumându-și efortul financiar, între municipalitate și mandatar va fi semnat un contract de finanțare care va conține clauze legate de mecanismul de decontare a sumelor necesare. La rândul său municipalitatea va încheia un contract cu operatorul în vederea realizării investiției.

Lucrările vor fi demarate numai după asigurarea, de către solicitanți, a sumelor necesare realizării acesteia. Documentele vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Sala Ghișeelor, în atenția Serviciului Evidență Active, Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice.