Sala Consiliului de Administrație al Universității din Oradea a găzduit, vineri, 28 aprilie, ceremonia festivă de acordare a titlului Doctor Honoris Causa doamnei prof. univ. dr. emerit Ecaterina Vrăsmaș. Considerată „doamna educației incluzive din România”, prof. univ. dr. emerit Ecaterina Vrăsmaș este președinta Rețelei Naționale de Integrare a Copiilor cu Cerințe Educative Speciale.

 

„Doamna profesor universitar doctor emerit Ecaterina Vrăsmaș s-a distins prin anvergura științifică, dar și prin modul minuțios de abordare a aspectelor de ordin didactic și managerial, pe care, abordându-le în mod sinergic, a realizat un transfer de cunoaștere de o calitate superioară în domeniul educației, către numeroase generații de studenți, viitoare cadre didactice, cultivând în rândul acestora o stare de armonie, dorința de perfecționare și învățare continuă. Doamna profesor este un model de integritate profesională, identitate și noblețe spirituală, un promotor al instruirii și afirmării tinerilor, atât în cadrul activităților didactice, cât și în cadrul celor de cercetare științifică, un adept al inovației, calități ce constituie puternice motivații spre desăvârșire, trezind, totodată, atenția contemporanilor, dar și recunoașterea acestora”, a spus, în „Laudatio, decanul Facultății de Științe Socio Umane, conf. univ. dr. Karla Brath. Profesor emerit al Universității din București, Ecaterina Vrăsmaș este autoarea a 52 cursuri și cărți de specialitate și a peste 100 de articole, publicate în reviste din țară și din străinătate. Prof. univ. dr. emerit Ecaterina Vrăsmaș a lucrat, în calitate de coordonator științific, pentru mai multe proiecte UNESCO, la proiectul național de cercetare acțiune PETAS - care a stat la baza reformării învățământului preșcolar, a fost consultant UNICEF, expert al International Labor Office etc. Cea care a primit, din partea Universității din Oradea, titlul de Doctor Honoris Causa este președintele Comisiei pentru Educație Timpurie din Ministerul Educației Naționale și, după cum spunea conf. univ. dr. Karla Brath se află „în strânsă legătură cu universitatea noastră”. Prof. univ. dr. emerit Ecaterina Vrăsmaș s-a declarat „copleșită și onorată” de primirea ei în rândurile corpului academic al Universității din Oradea. „În educație avem nevoie, în acest moment, de multă sinceritate, de mult adevăr”, a spus universitara bucureșteană. Referindu-se la propria-i carieră, ea a mărturisit că și-a împlinit viața „cu dragoste, pasiune și energie”, punând toate acestea în slujba educației, domeniul „care pentru mine înseamnă enorm”. „Sunt mândră că, atât de departe, la Oradea, am niște colaboratori atât de minunați”, a mai afirmat prof. univ. dr. emerit Ecaterina Vrăsmaș. „Să readucem latura umană în educație. Fără suflet nimic nu se poate face! Să avem încredere, unii într-alții, pentru că încrederea este prima dintre atitudinile care ne pot ajuta în educație. Și, cel mai important lucru de reținut; drumul nu s-a încheiat! Suntem încă la început de drum în tot ceea ce înseamnă: educație incluzivă, echitate, egalitate de șanse”, a îndemnat, la finalul discursului ei, prof. univ. dr. emerit Ecaterina Vrăsmaș. Prezenți și ei la momentul festiv, împreună cu decani, cadre didactice și studenți ai Universității din Oradea, precum și cu numeroși dascăli orădeni, prorectorul prof. univ. dr. Sanda Filip, alături de conf. univ. dr. Constantin Țarcă – cancelarul general al Senatului Universității, și-au exprimat „bucuria ca, la momentul aniversar, când universitatea noastră împlinește 60 de ani de existență, să primim în rândurile noastre personalități reper ale cercetării românești”. În preziua evenimentului, Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul de Științele Educației, al Universității din Oradea, în colaborare cu Asociația RENINCO și Asociația CES, a organizat Conferința națională Educația incluzivă și multimedia.