În perioada 13-19 noiembrie a.c., inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Bihor (Inspecţia Sanitară de Stat) au efectuat 278 de acţiuni de control, din care 186 - la unităţi de învăţământ, 13 - agenţi economici cu profil de activitate producţie alimentară, 20 - alimentaţie publică. Şi de această dată, inspectorii sanitari au verificat dacă au fost duse la îndeplinire măsurile prescrise de Direcţia de Sănătate Publică, măsuri ce au drept scop prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentărilor şi a intoxicaţiilor favorizate şi întreţinute de factorii nocivi. Celor care au dus la îndeplinire măsurile dispuse de organul de control le-au fost redeschise unităţile - este cazul a trei agenţi economici. Faptul este cu atât mai important cu cât neducerea la îndeplinire a măsurilor reprezintă contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000.000 la 30.000.000 lei! În altă ordine de idei, organul de control a avut în atenţie şi asigurarea în unităţile alimentare a operaţiunilor de curăţenie, dezinsecţie, dezinfecţie, asigurarea dotării şi aprovizionării unităţilor cu profil alimentar cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru spălare şi, după caz, deratizare. În ceea ce priveşte unităţile de învăţământ, reamintim că nerespectarea, de către conducătorii unităţilor de stat şi particulare pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, a normelor de igienă în vigoare specifice fiecărui obiectiv şi a condiţiilor prevăzute în autorizaţia sanitară de funcţionare referitoare la circuitele funcţionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte şi anexe sanitare, întreţinerea curăţeniei şi altele este aspru sancţionată. Faptul este cu atât mai demn de reţinut cu cât inspectorii I.S.S. desfăşoară o amplă acţiune de evaluare a unităţilor de învăţământ din judeţul Bihor, o acţiune tematică în care este cuprins întregul colectiv de inspectori! Spre exemplu, doar în perioada menţionată au fost verificate 67 de grădiniţe, 6 grădiniţe cu program prelungit, 89 de şcoli generale, 9 licee, 3 internate, 2 cămine, respectiv 3 cantine. În încheiere, precizăm că valoarea amenzilor s-a ridicat la 95 milioane lei, din cele 12 firme sancţionate - 11 au fost din sectorul alimentar, respectiv - 1 producţie nealimentară. Şi încă ceva: conform art. 43, al. 1, "funcţionarea unităţilor de orice fel cu încălcarea normelor legale de igienă atrage retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare". Aşadar - atenţie!