Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crişana” al județului Bihor recrutează candidați pentru concursul de admitere la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu" Boldești, unde, pentru sesiunea martie - mai 2022, sunt disponibile 300 de locuri.

 

La nivelul județului Bihor, recrutarea candidaților pentru Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu" Boldești se realizează de personalul structurii de resurse umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”.

Cererile de înscriere la concursul de admitere (completate de către candidați în mod lizibil și semnate) se depun  exclusiv în format electronic la adresa de e-mail [email protected], în perioada  7 – 18 martie. Informaţii suplimentare sunt publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne la: https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/, pe site-ul ISU Bihor: www.isubh.ro,  la rubrica „Admitere” sau pot fi obținute de la personalul desemnat al Serviciului Resurse Umane al ISU Bihor, telefon 0259/411.212, 0259/411.213, interior 27107 și 27136, iar informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia etc. vor fi  disponibile pe pagina oficială a instituției de învățământ: www.scoaladepompieri.ro.