Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Bihor a anunţat că va aplica o serie de măsuri, în scopul prevenirii și limitării răspândirii noului coronavirus Covid-19.

Astfel, în perioada 31 ianuarie - 4 februarie, OCPI Bihor sistează activitatea de relații cu publicul. Cetățenii și partenerii OCPI pot opta pentru serviciile disponibile on-line, prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară. Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise prin e-mail ([email protected]) sau poștă. În perioada 31 ianuarie - 4 februarie, persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești și cetățenii pot depune on-line cererea de înscriere, recepție sau avizare, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea. Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale. De asemenea, stadiul soluționării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicația informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, secțiunea «Urmărire cerere RGI». Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, dar și prin intermediul liniilor telefonice, care vor funcționa de luni până joi în intervalul orar 08.00 - 16.30 și vineri între orele 08.00 - 14.00. În perioada menționată, audiențele vor fi acordate telefonic, prin e-mail sau prin sistem de videoconferință (utilizând serviciul gratuit Google Meet). Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Bihor sunt următoarele:

0259/401.305 - BCPI Oradea - [email protected], [email protected];

0259/342.465 - BCPI Aleşd - [email protected];

0259/320.490 - BCPI Beiuş - [email protected];

0259/362.599 - BCPI Marghita - [email protected];

0259/373.046 - BCPI Salonta - [email protected].