Agenția pentru Protecția Mediului Bihor a trimis miercuri, 29 iulie, o informare cu precizări privind activitățile de recoltare floră/ faună.

Potrivit documentului trimis de APM Bihor, prin Dorina Radoveț, activităţile de recoltare, capturare şi/ sau achiziţie şi/ sau comercializare a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatice, terestre şi acvatice, în stare vie sau semiprelucrată, sau a unor părţi sau produse ale acestora, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, pe teritoriul naţional sau la export, se pot organiza şi desfăşura numai de persoane fizice sau juridice autorizate, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.

Prevederile prezentei proceduri se aplică: speciilor de plante din flora sălbatică, inclusiv speciilor de ciuperci, în stare vie sau semiprelucrată (moartă), sub formă întreagă sau de părţi ale acestor plante (rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, fructe, seminţe, muguri etc.); speciilor de animale din fauna sălbatică, terestră şi acvatică, în stare vie sau semiprelucrată (moartă), sau unor părţi sau produse obţinute din acestea; florilor de mină; fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate.

Conform acestui ordin, recoltarea/capturarea unor plante şi animale sălbatice din categoria celor prevăzute mai sus de către persoane fizice pentru consumul sau folosinţa proprie în familie, cu excepţia celor care sunt supuse unui regim special de ocrotire şi conservare, se poate face fără autorizaţie pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare, dar cu respectarea dispoziţiilor art. 13, precum şi a condiţiilor, restricţiilor şi interdicţiilor cu privire la ocrotirea monumentelor naturii, a speciilor de plante şi animale ameninţate cu dispariţia, a zonelor naturale supuse regimului de protecţie ecologică, stabilite de către autorităţile competente, precum şi de către proprietarii şi deţinătorii legali ai terenurilor şi apelor, cu privire la accesul pe terenurile pe care le deţin în proprietate sau în administrare.

Mai multe detalii privind obținerea Autorizației de recoltare conform Ordinului nr. 410/2008 sunt disponibile pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor: http://apmbh.anpm.ro/web/apm-bihor/biodiversitate.

.