Primăria Oradea, prin Direcția Tehnică, propune spre consultare publică actualizarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Oradea și așteaptă în acest sens propuneri, sugestii din partea cetățenilor, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului public de salubrizare, în vederea îmbunătățirii activității.

Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 861 din 29 octombrie 2020, a fost modificat de municipalitate. Una dintre principalele modificări aduse regulamentului vizează obligații ale autorității administrației publice locale stipulate prin Ordonanța de urgență  nr. 133 din 29 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006: implementarea unui sistem de gestionare, pe 4 fracții, a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale; implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor reziduale din deșeurile municipale; implementarea unui sistem de gestionare a biodeşeurilor din deșeurile municipale; implementarea până la data de 1 ianuarie 2025 a colectării separate a deșeurilor textile; implementarea până la data de 1 ianuarie 2025 a colectării separate a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere.

Colectarea separată a deșeurilor municipale în 5 fracții a fost implementată în Oradea încă din luna iulie, când în zona de case s-au introdus fracții noi de deșeuri reciclabile colectate separat: hârtie+carton, sticlă și plastic+metal. În zona de blocuri, colectarea separată a hârtiei și cartonului se face în 95 de puncte de colectare dedicate.

Orădenii au, de asemenea, la dispoziție, începând cu această vară, 100 de containere speciale pentru colectarea deșeurilor textile, amplasate în zona incintelor de colectare selectivă a deșeurilor, ce pot fi utilizate fără costuri.

Alte modificări vizează: obligația autorității administrației publice locale / Adunarea Generală a ADI Ecolect Bihor de a aproba un tarif pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale la un nivel de până la 2 ori mai mare decât nivelul rezultat din tarifele cumulate pentru gestionarea deșeurilor municipale; procedura operațională de acceptare-respingere a deșeurilor valorificabile/reciclabile la stația de sortare din cadrul Centrului de Management Județean pentru tratarea deșeurilor nepericuloase Oradea; procedura operațională de acceptare/respingere a deșeurilor biodegradabile la stația de tratare aerobă / compostare din cadrul Centrului de Management Județean pentru tratarea deșeurilor nepericuloase Oradea; stabilirea normelor colective care se aplică operatorilor serviciilor de salubrizare și utilizatorilor serviciului de salubrizare și a sancțiunilor aplicabile.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea - www.oradea.ro , la secțiunea Consultări publice.

Termenul pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus consultării publice este 26 februarie, iar transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face prin e-mail pe adresa: primarie@oradea.ro, directia.tehnica@oradea.ro. Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare pentru aprobarea actualizării Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Oradea”.