Condiţiile climatice din ultima vreme au favorizat apariția dăunătorului sfredelitorul porumbului (Ostrinia Nubilalis). Atacul este produs de către larve care perforează mai întâi frunzele (orificii de 2-5 mm), apoi tulpina deasupra unui nod și se hrănesc cu măduva tulpinii ducând în final la frângerea acesteia.

Pentru o identificare corectă a momentului aplicării tratamentului se utilizează capcane cu atractanți feromonali (50 de adulţi/noapte) sau prezența a 1-2 omizi pe plantă. Efectuați tratamentul folosind unul din   produsele:

1. Coragen - 125 ml/ha sau

2. Inazuma - 0,2 kg/ha sau

3. Avaunt 150 EC - 0,25 l/ha.

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la semnalarea atacului pe plante (1-2 omizi pe plantă).

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului.

Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani.

Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.