Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului păduchele din San Jose - generația de vară - la pomii fructiferi (măr, păr, gutui). Dăunătorul atacă tulpinile, ramurile şi frunzele, pe care se fixează sugând seva din țesuturi.

Se mai combat: afide, defoliatoare, păduchele lânos, rapăn, făinare.

Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:

1. Movento 100 SC - 1,87 l/ha + Bouillie Bordelaise - 7,5 kg/ha + Topas 100 EC - 0,3 l/ha sau

2. Mospilan 20 SG - 0,450 kg/ha + Bellis - 2kg/ha sau 

3. Juvinal 10 EC - 0,05% + Dagonis - 1,2 l/ha.

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România. 

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 23 - 28 iunie.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se vor verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor.

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.