Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului  viermele merelor (Cydia pomonella) generația II, la măr, păr, gutui. Larvele generației a doua atacă fructele aproape de maturitate formând orificii unde pătrund microorganisme ce determină putrezirea acestora.

 

Se mai combat: afide ,defoliatoare, minatoare, rapăn ,fainare. Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

   1. Coragen - 175 ml/ha + Dagonis - 1,2  l/ha  

   2. Delegate - 0,3 kg/ha + Bellis - 2 kg/ha  

   3. Karate Zeon - 0.015% + Luna Experience 400 SC - 0,75 l/ha

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: 15 iulie - 20 iulie. Tratamentul se repetă la 10 - 12 zile, folosind un alt amestec din cele menționate mai sus.

Ca metode biologice de combatere se pot aplica tratamente cu produse pe bază de Bacillus thurigiensis, utilizarea viespilor din genul Trichogramma sau utilizarea capcanelor cu feromoni, iar ca mijloace mecanice de combatere pentru reducerea rezervei biologice se recomandă ca fructele viermănoase căzute să se adune și să se îndepărteze de sub coroana pomilor. Se va respecta cu stricteţe timpul de pauză înscris pe ambalaj după utilizarea fiecărui  produs.                                   

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. De asemenea, se vor verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci când urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor. După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, norme de protecție și securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.