Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru prevenirea și combaterea bolilor (monilinia, venturia, taphrina) în vederea reducerii rezervei biologice la speciile pomicole în perioada de repaus vegetativ.

Efectuați tratamentul folosind unul din produsele:

1.  CUPROXAT FLOWABLE - 3.5 l/ha sau

2   BOUILLIE BORDELAISE WDG - 7.5 kg/ha sau

3.  CUPROFIX ULTRA - 6 kg/ha sau

4.  AIRONE SC - 4 l/ha.

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului; repaus vegetativ (după efecuarea tăierilor de întreținere) în zile cu temperaturi peste 5 grade fără vânt și ploaie. Stropirea se va efectua prin îmbăiere totală a pomilor. O dată cu efectuarea tăierilor de întreținere a coroanei se vor elimina și ramurile afectate (necrozate, uscate) și fructele mumificate rămase în pom.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului.

Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani. După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.