Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea făinării (Uncinula necator), şi a manei (Plasmopara viticola) la vița de vie. Se mai combat si acarieni, molii.

 

Efectuaţi tratamentul folosind unul dintre amestecurile:

      1. Karathane Gold 350EC- 0.5 kg/ha + Melody Compact- 1.5 kg/ha + Nissorun 10wp - 0.5kg/ha, sau

       2 . Cabrio Top  -  2 kg/ha + Milbeknok  EC - 0,075%, sau                        

       3. Pergado F - 2,5 kg/ha + Talendo - 225 ml/ha + Laser - 0.2 l/ha.

            

La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar omologate în România. Perioada optimă pentru efecuarea tratamentului: până la înflorit. Tratamentul se repetă după înflorit folosind un alt amestec din cele mai sus menționate.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta produsului. De asemenea se va verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea produselor atunci cind urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor.                                                                                                             Dupa  golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.