1,09% este rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM  Bihor în luna mai 2022, conform informării transmise de instituţia amintită. La sfârșitul lunii mai, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați 2.892 șomeri, din care 1.522 femei.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 1,06%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere nesemnificativă cu 0,03 pp. Din totalul de 2.892 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bihor, 1.064 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.828 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.098  șomeri provin din mediul rural și 794 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste arată că majoritatea şomerilor au vârste între 40 şi 49 de ani (734 de persoane). Pe locul al doilea se situează şomerii din grupa de vârstă +55 de ani (644 de persoane), urmați de cei din categoria 50-55 de ani (549 de persoane).

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (30%), urmați de cei cu studii gimnaziale (23%),  iar 3% au absolvit studiile postliceale. Șomerii cu studii liceale reprezintă 20% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii profesionale 13%, iar cei cu studii superioare reprezintă 11% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 28% persoane foarte greu ocupabile, 25% greu ocupabile, 26% mediu ocupabile, iar 21% sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Bihor. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Bihor sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bihor la adresa www. anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor.