Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor angajează asistenți maternali pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani.

DGASPC Bihor, partener în cadrul proiectului „Team Up” Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, continuă campania de recrutare și identificare de persoane, în vederea angajării asistenților maternali pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani. Perioada campaniei este 1 iulie - 15 septembrie.

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul pe raza județului Bihor; au capacitate deplină de exercițiu; au absolvit cel puțin zece clase; prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi; au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament; solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu au suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni; au urmat/vor urma cursurile de formare profesională organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

Nu poate fi asistent maternal profesionist: persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni; părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre        judecătorească rămasă definitivă; persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Informații suplimentare privind profesia de asistent maternal se pot obține prin telefon  la 0259/476-371 /int.137, de luni - până vineri, între orele 8.00 - 16.00, sau pe site-ul DGASPC Bihor www.dgaspcbihor.ro, adresa de corespondență e-mail: [email protected]