Asociația Filantropia Oradea a organizat marți, 4 iulie, la Restaurantul Spoon, conferinţa de lansare a proiectului „Integrare ACUM - Abordări complexe și unitare pentru migranți”, care va fi implementat pe o perioadă de 24 luni, în judeţele, Bihor, Arad, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin și Mehedinţi.

 

Gazda evenimentului a fost părintele Laurențiu Lazăr, președintele Asociației Filantropia Oradea.

„Prin acest proiect, încercăm să dăm viață comunității, ca de altfel prin toate activitățile pe care le desfășurăm”, a spus părintele Laurențiu Lazăr, în deschiderea evenimentului, după care i-a invitat pe toți cei prezenți să se prezinte, pentru a se cunoaște mai bine.  În continuare, i-a încântat pe cei prezenți cu prezentări și detalii despre proiect Elena Timofticiuc - manager proiecte AIDRom - Asociația Ecumenică a Bisericilor din România, după care Adriana Popa, manager local Centrul Regional de Integrare Oradea - Asociația Filantropia Oradea, a făcut o prezentare a echipei locale CRI Oradea.

La conferința de lansare a proiectului au luat parte reprezentanţi ai Serviciului pentru Imigrări Bihor, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare al migranţilor din judeţul Bihor, ai organizaţiilor non-guvernamentale, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din zona de vest a ţării.

Proiectul este implementat de AIDRom - Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Oradea, fiind un proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional - Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioada de 24 de luni, este de 2.247, 994, 88 lei. Grupul ţintă al proiectului de integrare este reprezentat de resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere pe teritoriul României, posesori ai unui permis de şedere (RTT), precum şi beneficiarii unei forme de protecţie internaţională, având statut de refugiat sau protecție subsidiară (BP), care necesită sprijin în vederea acomodării şi integrării pe teritoriul României.

În data 30 decembrie 2016, în România, conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, se aflau înregistraţi cu şedere legală 60.496 străini (RTT) şi 3.029 BP. În Regiunea vizată (Regiunea 5), situaţia se prezenta în felul următor: Bihor (total 1.246 - din care 10 BP), Arad (total: 773 - din care 7 BP), Hunedoara (total: 590 - din care 3 BP), Timiş (total: 3955 - din care 208 BP), Mehedinţi (total 326 - din care 1 BP) şi Caraş-Severin (total: 333 - din care 2 BP).

Prin intermediul acestui proiect, se va continua activitatea Centrului Regional de Integrare Oradea, fiind oferite, în mod gratuity, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect.

De asemenea, în cadrul proiectului, vor fi formaţi zece mediatori interculturali și angajați trei, se vor crea reţele de voluntari, se vor organiza tabere recreaționale și de artă pentru beneficiari și va fi concepută o campanie locală de sensibilizare a opiniei publice asupra fenomenului migrației în școli din cele șase județe.