Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor vine în sprijinul angajatorilor, angajaților, precum și a tuturor categoriilor de persoane interesate de serviciile ITM Bihor, în contextul situaţiei actuale şi a alertei privind noul coronavirus, pentru a evita contactul direct între persoane.

Astfel, începând de astăzi, 23 martie, se pot transmite solicitări numai prin folosirea mijloacelor electronice sau poștă, urmănd ca răspunsul ITM Bihor să fie transmis tot prin aceleași mjloace.

În vederea eliberării informaţiilor din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu Registrele Generale de Evidenţă a Salariaţilor depuse de angajatori, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2006, Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, achitarea sumei de 20 lei/document, se va face electronic în contul de Trezorerie al I.T.M. Bihor, respectiv RO07TREZ0765032XXX008761, Cod fiscal: 12324035.

Solicitarea privind eliberarea informațiilor (site-ul www.itmbihor.ro, secţiunea formulare), copia actului de identitate și dovada plății contravalorii acestora se vor transmite electronic (e-mail: [email protected], fax: 0259.407.440). ITM Bihor are posibilitatea transmiterii actelor electronic (e-mail, fax) sau prin poştă.

Pe de altă parte, pentru obținerea numelui de utilizator și a parolei privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, agenții economici au posibilitatea solicitării acestora prin mijloace electronice (e-mail: [email protected]), în baza următoarelor documente: fișier cu extensia .rvs, în vederea transmiterii registrului general de evidenţă a salariaţilor (generat din aplicația informatică REVISAL); adresă înaintare registru de evidență a salariaților (site-ul www.itmbihor.ro, secţiunea formulare); solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei (site-ul www.itmbihor.ro, secţiunea formulare); împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului; copie de pe certificatul de înmatriculare; copie a actului de identitate al reprezentantului legal, precum şi a persoanei împuternicite. Obținerea numelui de utilizator şi a parolei se face pe adresa de e-mail menționată de agenţii economici.

Pentru semnalarea nerespectării prevederilor Codului Muncii, respectiv ale Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, aveţi posibilitatea să uzaţi de drepturile conferite de Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aspecte a căror rezolvare, potrivit Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, intră în competenţa ITM Bihor.

Sesizarea trebuie să conţină: date referitoare la identitatea petentului (numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi codul numeric personal, seria şi numărul cărţii de identitate, număr telefon de contact); datele societăţii în cadrul căreia se semnalează nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă (denumire, adresă sediu, adresă punct de lucru); orice alte date pe care le consideraţi necesare a fi furnizate în vederea rezolvării speţei în cauză.

Petiția va fi transmisă pe adresa de e-mail: [email protected], sau prin fax: 0259.407.440.

„Vă asigurăm de toată solicitudinea în rezolvarea problemei dumneavoastră. Instituția noastră are posibilitatea transmiterii răspunsului la petiţie prin e-mail, fax sau prin poştă. De asemenea şi celelalte tipuri de documente (informare, solicitări, comunicări) vor fi transmise prin aceleaşi mijloace de comunicare, respectiv pe adresa de e-mail: [email protected]  sau  fax: 0259.407.440”, transmite, printr-un comunicat de presă, Marius Rotar, inspector șef ITM Bihor.