La Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea, joi, 25 ianuarie, a fost deschisă Cutia Albă, simbol al colectei comune a cultelor și comunităților creștine din orașul nostru.

La finalul Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, care s-a desfășurat la Oradea în perioada 13-21 ianuarie, joi, 25 ianuarie, la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea a fost deschisă Cutia Albă.

„Prin Cutia Albă, pe parcursul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitate, s-a dorit, în fiecare lăcaș de cult, participarea creștinilor cu gest concret la o activitate caritabilă”, explică Mihaela Caba-Madarasi, din partea Biroului de Presă EGCO.

Potrivit acesteia, în acest an, fondurile strânse, în valoare de 12.267 lei, au fost destinate Cantinei Săracilor – Casa Maria Rosa – a Asociației Caritas Eparhial Oradea, care oferă zilnic o masă caldă celor peste de 50 de beneficiari, persoane defavorizate din Oradea.

La momentul deschiderii Cutiei Albe au luat parte toți reprezentanții cultelor creștine din Oradea, participante la Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din acest an: Biserica Romano-Catolică, Biserica Reformată, Biserica Evanghelică-Lutherană, Biserica Unitariană, Biserica Ortodoxă, Comunitatea Evreilor Mesianici, Biserica Penticostală „Tabor” și Biserica Greco-Catolică – care au început întâlnirea prin rostirea rugăciunii „Tatăl Nostru” în limbile română, maghiară și ebraică, așa cum s-a obișnuit pe parcursul tuturor zilelor de rugăciune comună pentru unitate. Din partea Bisericii Greco-Catolice de Oradea, a participat pr. Traian Dobrată de la Catedrala „Sf. Nicolae” din Oradea și Laura Ologu, de la Biroul Pastoral EGCO, moderatoarea acestui moment. A fost prezentă și Adela Popa-Ghițulescu, director executiv al Caritas Eparhial Oradea, care a descris activitatea asociației căreia i s-au înmânat banii strânși la Colecta Comună a cultelor și comunităților creștine din Oradea. Apoi, prin tragere la sorți, s-a aflat că anul viitor, scopul Cutiei Albe va fi stabilit de Biserica Unitariană, iar în 2026, de Biserica Ortodoxă din Oradea.

La început, Pr. Pék Sándor, protopop al Bisericii Romano-Catolice de Oradea, a subliniat că unul dintre cele mai frumoase daruri primite pe parcursul Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor la Oradea a fost prezența și implicarea tinerilor. Mulțumind în mod special pentru toate energiile investite în această săptămână și nu numai, reprezentatul Bisericii Romano-Catolice a vorbit apoi despre modul în care Colecta Comună a cultelor de anul trecut a fost folosită în sprijinul celor nevoiași: potrivit datelor comunicate de Episcopia Romano-Catolică de Oradea, din cei 11.000 lei, strânși în urmă cu un an, 4.000 lei s-au investit în renovarea unei case dărâmate, 2.000 lei au fost folosiți pentru lemne de foc, iar restul de 5.000 au fost investiți în ajutorarea familiilor nevoiașe cu alimente de bază. În continuare, fiecare reprezentant al cultelor și comunităților creștine participante a transmis un gând sau o impresie personală, la puține zile de la încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din acest an la Oradea.