Casei Judeţene de Pensii (CJP) Bihor i-au fost repartizate aproape 200 de bilete de tratament balnear, aferente seriei 7, începând cu data de 25 iunie, pentru mai multe stațiuni din țară.

Printr-un comunicat de presă transmis joi, Casa Județeană de Pensii Bihor anunță că i-au fost repartizate 170 bilete de tratament balnear, aferente seriei 7, începând cu data de 25 iunie 2021, pentru următoarele stațiuni: Sovata - 2 bilete, Herculane - 6 bilete, Buziaș - 2 bilete, Covasna - 6 bilete, Băile Felix - 22 de bilete, Eforie Nord - 4 bilete, Saturn - 10 bilete, Geoagiu - 2 bilete, Băile 1 Mai - 68 de bilete, Moneasa - 18 bilete, Ocna Șugatag - 5 bilete, Olănești - 2 bilete, Sângeorz - 4 bilete și Tinca - 19 bilete.

Biletele de tratament se pot ridica de la sediul instituţiei zilnic, până la data de 17 iunie 2021, conform programului de lucru, de luni până joi, între orele 8.00-14.00, iar vineri, între orele 8.00-13.00, exceptând intervalul orar 12.00-12.20, când activitatea de relații cu publicul este întreruptă pentru efectuarea acțiunii de dezinfecție.

Redistribuirea va avea loc în data de 18 iunie 2021, începând cu ora 8.00.

Biletele de tratament se eliberează conform criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear aprobate prin Ordinul nr. 141/16.03.2021 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special - în original şi copie, eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însoțitor pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite. De asemenea, însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav / în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

„Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament, fără a fi însoțiți, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor), pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier şi nu în regim de spitalizare”, menționează reprezentanții CJP Bihor.    

Potrivit acestora, biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să îl ridice.