Prin proiectul „Cetăţeni activi la puterea a treia”, au fost elogiați la Oradea bunicii și bunicuțele care, prin volumele scrise, contribuie la îmbogățirea literaturii naționale.

Expoziția cărților tipărite a scos în evidență faptul că fiecare poet a lansat volume prin care a cuprins o paletă foarte largă și diversă de teme abordate, ceea ce dovedește frumusețea conținutului volumelor prezentate. Evenimentul a avut loc recent la Biblioteca virtuală Elit, iar în deschidere, director, prof. Mirela Silaghi a prezentat un cuvânt deosebit de important pentru semnficația sărbătoririi bunicilor - scriitori, astfel: „Gândurile mele se îndreaptă către orice semen care, în esență, este un erou, un bunic, o bunică, care are viziunea unui viitor mai bun, precum și curajul, determinarea, voința de a acționa pentru împlinirea unui bine mai înalt. Dragi bunice şi dragi bunici, dragi bătrâne şi dragi bătrâni, în această lume a noastră suntem chemaţi să fim artizani ai revoluţiei duioşiei! Se sărbătorește concomitent Ziua Bunicilor și Ziua Duioșiei”

Prof. univ. emerit dr. Vasile Marcu a oferit participanților o interesantă și curajoasă lecție plină de învățămintele acumulate din experiența sa de dascăl, experiență susținută și verificată cu rigurozitate prin calitatea de bunic al celor cinci nepoței ai familiei.

Distinsa prezență a domnului subprefect Emilian Pavel a confirmat faptul că persoanele vârstnice, incluzând în special bunicii și bunicuțele, sunt o preocupare permanentă a Comisiei de Dialog Social Pentru Persoanele Vârstnice, care face parte integrantă din activitatea personală.

Cu mulți ani în urmă, ing. Miorița Săteanu a început să prezinte volumele scriitorilor și poeților din Bihor și din diaspora, în cadrul Cenaclului Barbu Ștefănescu Delevrancea, președinte Pașcu Balaci, avocat, scriitor, dramaturg și publicist.

„Prin scurgerea clepsidrei, trecutul a demonstrat că au fost, sunt și vor fi, permanent, persoane care doresc să-și împărtășească creațiile artistice, să dovedească harul cu care sunt înzestrați, să-și transpună pe hârtie gândirea constructivă, uneori critică, alteori informativă, sau însușirile cu care au fost înzestrați pentru meșteșugirea cuvintelor care să redea sunetul de clopot din sufletul lor preaplin de calități literare”, a spus Miorița Săteanu.

Evenimentul artistic a fost realizat prin  recitări de poezii din volumele proprii ale poeţilor consacrați din județul Bihor: prof. Aurel Horgos, Hetes Pascu, Florica Mera, prof. Rodica Denuț, prof. Octavia Vesa, prof. Nona Herdeanu Tudor, ed. Maria Elvira Vancea și prof. Leontina Costruț.

Prin poeziile recitate, poeții au adus un elogiu duios mamelor, bunicilor și străbunicilor ale căror contribuţii în viaţa familială au fost de neînlocuit.

Momentul festiv prezentat prin recitalul de folclor de către minunatele surori Denisa și Lorena Ghib, purtând aloroase costume naționale din zona tradițională al Beiușului, a fost apreciat și aplaudat cu bucurie de toți participanții. O prezență permanentă, de neînlocuit, a fost prof. Maria Matei care, prin piesele personale interpretate, folclorice, dar și patriotice, a oferit tuturor bunicilor emoția și bucuria activității.

Organizatorii proiectului „Cetățeni activi la puterea a treia” au oferit bunicilor-scriitori o Diplomă de onoare și cuvinte de înaltă prețuire și admirație.