La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Bihor, în luna octombrie, au fost controlate 294 de unităţi. S-au aplicat 393 de sancţiuni contravenţionale, din care 48 amenzi în cuantum de 583.500 lei şi 345 avertismente.

Din totalul de 393 sancţiuni aplicate de ITM Bihor în luna octombrie, 41% (163) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă (s.s.m.); 58% (230) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă (r.m.). În domeniul sănătate şi securitate în muncă, luna trecută, au fost controlate 131 unităţi.

„Pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă, s-au dispus măsuri de remediere şi au fost aplicate 163 sancţiuni contravenţionale din care 156 sunt avertismente și șapte amenzi în cuantum total de 32.500 lei”, menționează Marius Rotar, inspector șef ITM Bihor, adăugând că în domeniul relaţiilor de muncă, în octombrie, au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 163 unităţi din domeniul public, mixt şi privat.

„Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare, s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate 230 sancţiuni contravenţionale, dintre care 189 avertismente (82% din totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) şi 41 amenzi (18% totalul sancţiunilor în domeniul r.m.), în valoare totală de 551.000 lei, a mai punctat șeful ITM Bihor.

Potrivit lui Marius Rotar, în domeniul relațiilor de muncă, luna trecută, din totalul de 230 sancţiuni: 13 (6% din total sancțiuni) sunt  amenzi pentru munca nedeclarată, în cuantum total de 460.000 lei; 217 (94% din total sancțiuni) sunt sancţiuni pentru neconformităţi, altele decât munca nedeclarată, din care: 28 amenzi, în cuantum total de 91.000 lei, și 189 avertismente.

În luna octombrie, au fost identificate 29 persoane desfășurând muncă nedeclarată în cadrul a 16 unități, fiind aplicate 13 amenzi, în valoare totală de 460.000. Dintre acestea: 21 persoane din cadrul a zece unități nu aveau încheiat contract individual de muncă; opt persoane din cadrul a șase unități prestau activitate cu depășirea duratei timpului de muncă stabilit în contractul individual de muncă cu timp parțial.

„Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus, au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate”, a concluzionat șeful ITM Bihor.