Pe linia întâlnirilor periodice cu furnizorii de servicii medicale, scop în care Dorel Dulău, directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor, s-a deplasat la Aleșd, Beiuș, Marghita, Salonta ori Ștei, acest tip de evenimente au continuat, recent, în mediul online. Chiar șeful CAS Bihor a explicat de ce a optat pentru varianta întâlnirilor online, interlocutorul nostru subliniind intenția de a facilita și eficientiza interacțiunea cu furnizorii de servicii medicale din județ:

„Instituția Casei Județene de Asigurări de Sănătate din Bihor consideră că organizarea unor întâlniri periodice este un semn de maturitate și de respect față de partenerii noștri, furnizorii de servicii medicale pe domenii de asistență medicală.

Experiența dobândită în ultimii doi ani ne arată că instituția noastră este un partener credibil și obiectiv față de cei care prestează servicii medicale în interesul bihorenilor. Instituțional, pe lângă decontarea efectivă a serviciilor medicale prestate în județul Bihor, considerăm oportună întâlnirea și aflarea problemelor cu care se confruntă prestatorii de servicii medicale, în vederea soluționării acestora în timp util. După cum am afișat și pe site-ul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor, pentru întâlnirile de lucru, pe domenii de asistență medicală, în zilele de 26 și 27 iulie, pe platforma Zoom, furnizorii au primit un link prin intermediul căruia s-au putut conecta la ședință. Perioada pandemică generată de Covid ne-a obligat să avem întâlniri profesionale pe platforma online Zoom sau altele similare, practică pe care o continuăm și în perioada actuală, pentru că beneficiul acestui tip de întâlniri online este acela că ne putem întâlni într-un număr mult mai mare decât în format fizic. În plus, fiecare furnizor cu care intrăm în contact rămâne la sediul propriu, unde are la dispoziție documentația necesară susținerii unor puncte de vedere în timpul discuțiilor.”

Cât privește tematica întâlnirilor, detalii am primit tot de la directorul general al CAS Bihor, juristul Dorel Dulău:

„Printre problemele abordate și puse în dezbatere, au fost cele legate de raportarea și validarea serviciilor medicale în baza ordinelor CNAS nr. 602 și 630 din 2023 pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma Informatică din asigurările de sănătate a serviciilor acordate offline și a procedurii de validare a acestora în cazul constatării unor disfuncționalități în funcționarea PIAS.

În privința medicilor de familie, care sunt reprezentanții unui domeniu deosebit de important de asistență medicală primară, pentru eficientizarea comunicării acestora cu instituția noastră, am stabilit împreună că, înainte de întâlnirile periodice, vor anunța din timp problemele pe care le întâmpină, pentru ca la data întâlnirii CAS Bihor să poată formula soluții. Totodată, tuturor furnizorilor de servicii medicale li s-a reamintit obligația de a completa și transmite datele pacientului în dosarul electronic de sănătate al acestuia, precum și necesitatea respectării modificărilor legislative din Hotărârea de Guvern nr. 521/2023 și Ordinul nr. 1801/2022 referitoare la inițierea, respectiv continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu produse biologice care se eliberează prin farmaciile comunitare, aferente denumirilor comune internaționale pentru care, la momentul prescrierii în lista prețurilor de referință aprobată prin Ordinul președintelui CNAS, există atât produsul biologic de referință, cât și produsul bio similar”.

Conform anunțului de pe site-ul CAS Bihor, în 26 iulie, conducerea instituției s-a întâlnit cu furnizorii de dispozitive medicale, de servicii medicale spitalicești, publici și privați, cu internare continuă și de servicii farmaceutice, cu circuit deschis, cu medicii stomatologi/dentiști și cu cei de familie. Maratonul dezbaterilor pe marginea problemelor de a căror soluționare țin respectarea drepturilor asiguraților bihoreni și calitatea serviciilor medicale oferite acestora a continuat și pe 27 iulie, când directorul general CAS Bihor s-a întâlnit online cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu/paliative, transport asistat, servicii paraclinice și ambulatoriile clinice de specialitate (altele decât cele din structura spitalelor) și de recuperare medicală.

La final, trebuie subliniat faptul că eficiența demersurilor Casei Județene de Asigurări de Sănătate în direcția diversificării și creșterii calitative a serviciilor medicale din Bihor nu a trecut neobservată, CAS fiind felicitată chiar de prefectul Dumitru Țiplea, după cum declara directorul instituției menționate, Dorel Dulău:

„Am avut bucuria de a fi gazda unei vizite de lucru a prefectului județului Bihor, domnul Dumitru Țiplea, ocazie cu care am fost felicitați pentru activitatea desfășurată la nivelul instituției noastre, pentru faptul că suntem un model în peisajul instituțiilor publice din România, dar și pentru că obiectivul nostru instituțional fundamental este și va rămâne apărarea interesului asiguratului/pacientului bihorean.

La rândul nostru, îi mulțumim domnului prefect pentru sprijinul acordat, în interesul asiguraților bihoreni, în vederea obținerii fondurilor necesare prestării serviciilor medicale necesare pacienților din județul nostru”.