Cu ocazia unui interviu recent, Dorel Dulău, directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor, anunța că numărul paturilor de spital contractabile la nivelul județului nostru rămâne același de anul trecut.

 

Asta chiar dacă în anexa 1 a Ordinului ministrului Sănătății nr. 2033/2023 privind aprobarea detalierii pe județe și pentru municipiul București a numărului total de paturi din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești, pentru anul 2023, începând cu data de 1 iulie, Bihorului îi sunt repartizate 3.419, față de 3.525 în 2022:

„Vineri, 23 iunie, la nivelul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor au fost evaluate și repartizate cele 3.419 paturi alocate județului nostru prin Ordinul ministrului Sănătății numărul 2033 din 2023. Spre deosebire de anul anterior, când numărul de paturi de spital stabilit pentru județul Bihor a fost de 3.525, anul acesta județului nostru i-au fost alocate 3.419 paturi, pentru că 106 paturi de îngrijiri paliative, deși contractabile, nu sunt cuprinse în numărul total de paturi alocat Bihorului”.

Directorul general Dorel Dulău a oferit apoi detalii despre repartizarea acestor paturi furnizorilor de servicii spitalicești din Bihor:

„Numărul de paturi contractat cu furnizorii publici și privați din domeniul de asistență medicală spitalicească a rămas același din 2022, cu două excepții, respectiv Clinica NewMedics, care a renunțat la șase paturi contractabile, și Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, unde 20 de paturi pentru bolnavi cronici au fost transformate în paturi de psihiatrie. Precizez că toate cele 26 de paturi menționate au fost redistribuite între furnizorii aflați în contract cu instituția noastră. Ținând cont de numărul medicilor din fiecare spital, de specialitățile acestora, de categoria și competența unităților spitalicești în privința serviciilor medicale pe care le prestează, nevoia de anumite servicii în specialitățile deficitare solicitate de asigurații bihoreni și care trebuie asigurate de aceste spitale, Comisia de paturi, întrunită în 23 iunie, a decis următoarea repartizare a celor 26 de paturi: Clinica Davidescu, un pat; Centrul Vascular Venus, 4; Spitalul Euclid,  un pat; Spitalul de Recuperare Auxologico President, 5 și Spitalul Pelican, 15 paturi. În concluzie, cele 26 de paturi au fost redistribuite către furnizori de servicii medicale spitalicești privați, spitalele publice, de stat, având toate paturile funcționale, cu excepția celor de pentru psihiatrie, ATI și îngrijiri paliative, care au un alt regim. La nivelul CAS Bihor, repartizarea paturilor de spital este transparentă și obiectivă, ținând cont de nevoile de servicii medicale spitalicești, în diverse specialități, ale asiguraților bihoreni. În concluzie, numărul de paturi alocat spre contractare fiecărui furnizor de servicii medicale va rămâne același după 1 iulie 2023, cu modificările mai sus prezentate”.

La finalul interviului acordat cotidianului nostru, Dorel Dulău, șeful CAS Bihor, a repetat „recomandarea referitoare la dezvoltarea serviciilor medicale ambulatorii prestate de furnizorii bihoreni și la înlocuirea treptată a internărilor cu servicii în asistență medicală ambulatorie, atunci când acest lucru este posibil”.