După cum anunțam recent, în urma unui demers inițiat de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bihor și derulat cu succes în ultimii ani, începând de la 1 iulie, numărul de paturi pentru îngrijiri paliative alocat județului nostru - 122 - este asigurat integral.

Acum, jr. Dorel Dulău, directorul general al CAS Bihor, atrage atenția asupra necesității dezvoltării îngrijirii paliative pediatrice, care, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 253 din 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative, presupune o abordare, proceduri, resurse și dotări specifice:

„Pentru că în privința îngrijirilor paliative pentru adulți, județul Bihor a ajuns la numărul maxim de paturi de internare continuă prevăzut de normativele în vigoare, considerăm necesară dezvoltarea zonei de îngrijire paliativă pediatrică, pentru a oferi copiilor acel standard de calitate al serviciilor medicale din specialitatea menționată pe care aceștia îl merită și la care ne obligă legea.

Subliniez că îngrijirea paliativă pediatrică reprezintă un domeniu special, care include îngrijirea fizică, emoțională, spirituală și socială, luând, totodată, în considerare nevoile de dezvoltare de la nou-născut până la tânărul adult. Familia copilului care este sub îngrijire paliativă - inclusiv frații și familia extinsă – trebuie văzută ca o entitate unitară, care are nevoie de susținere în aceste situații delicate, pentru a putea, la rândul ei, să susțină copilul în nevoie”.

Cât privește locurile unde îngrijirea paliativă pediatrică poate fi acordată, acestea sunt variate, de la cele instituționalizate (unitățile medicale cu paturi de internare continuă, clinicile de medicină primară, centrele de îngrijire pentru copiii orfani, centrele de zi, serviciile de pediatrie, cabinetele de medicină de familie, unitățile medicale spitalizate și serviciile generale de îngrijire paliativă sau de tip hospice) până la domiciliul pacientului.

Șeful CAS Bihor ne-a oferit detalii și despre necesarul estimat la nivel județean vizavi de îngrijirea paliativă pediatrică: „Nevoile județului Bihor, pentru semestrul I al anului 2023, au fost cuantificate la nivelul a 40 de copii care au primit îngrijiri paliative. Aceste servicii medicale specializate au fost acordate la domiciliu, familiile pacienților optând în acest sens”.

La finalul dialogului nostru, Dorel Dulău a lansat o nouă campanie de extindere a serviciilor medicale furnizate pacienților bihoreni, de data aceasta, în vizorul directorului general al CAS Bihor fiind îngrijirea paliativă pediatrică: „Îndemnăm pe toți furnizorii de servicii medicale să dezvolte serviciile paliative pentru copii, indiferent de forma lor, ținând cont de situația specială a acestora și de faptul că durata de asistență a copiilor este de luni sau chiar ani, în funcție de specificul patologiei și prognosticul bolii.

CAS Bihor îndeamnă pe toți furnizorii de servicii medicale să inițieze dezvoltarea și diversificarea îngrijirilor paliative pediatrice la nivelul județului nostru, pentru că avem datoria, atât legală, cât și morală, de a sprijini acești copii să parcurgă cât mai facil și decent peste această situație ingrată, de nedorit, în care se găsesc ei și familiile lor”.