Consiliul Local Beiuș a aprobat recent un proiect de hotărâre referitor la modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal „Episcop Nicolae Popovici” Beiuș.

În urma solicitării conducerii unității spitalicești locale, Consiliul Local a înființat trei posturi de medici specialiști - ortoped, ginecolog și chirurg, unul de asistent medical pentru spitalizarea de zi și unul de registrator în ambulatoriul de specialitate. Totodată, un post de asistent în farmacie a fost transformat în îngrijitor. Conform adresei trimise de conducerea Spitalului Municipal „Episcop Nicolae Popovici”, noile posturi sunt necesare pentru îndeplinirea unui dintre obiectivele strategice ale unității, și anume dezvoltarea secțiilor și a compartimentelor deficitare. În plus, documentul precizează că modificarea organigramei se încadrează atât în prevederile bugetare, cât și în normativul de personal în vigoare. Invitat la ședința Consiliului Local, Claudiu Lupău, managerul Spitalului Municipal „Episcop Nicolae Popovici”, a subliniat necesitatea angajării de noi medici; astfel, la ortopedie, trebuie completată echipa în vederea efectuării activităților de protezare, iar de un al patrulea medic ginecolog e nevoie pentru realizarea serviciului permanent de gardă. Cât privește asistentul pentru spitalizarea de zi, acest post este necesar în urma semnării noului contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bihor, care prevede o finanțare consistentă pentru această formă de tratare a pacienților. Postul de registrator în ambulatoriul de specialitate este util în condițiile extinderii programului în două ture, unul dintre obiectivele pe termen scurt și mediu fiind acela de a păstra cabinetele medicale din ambulatoriu deschise și după-amiaza. După explicațiile argumentate ale managerului Claudiu Lupău, toți consilierii locali prezenți la ședința online au aprobat înființarea posturilor solicitate de cei de la Spitalul Municipal „Episcop Nicolae Popovici”. În urma aprobării obținute din partea Consiliului Local, echipa de management a trecut rapid la fapte, medicul Robert Boț, specialist în ortopedie și traumatologie, fiind deja transferat de la Ștei pentru a completa corpul medical de la spitalul municipal beiușean.