La început a fost, aici, la Inand, Institutul de Cercetări Agricole Bihor. Prin reorganizare, în anul 1953 s-a creat Centrul de Încercare şi Testare a Soiurilor Inand, apoi, din anul 1996 şi până acum, titulatura este Centrul de Testare a Soiurilor (CTS) Inand. Aparţine de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) Bucureşti. Dintre cele 24 de centre similare din ţară, CTS Inand s-a menţinut printre cele mai bune - ca dotare tehnică şi capacitate de a testa o paletă largă de soiuri, dar şi ca rezultate. Din anul 1990, dl. ing. Ioan Jula conduce această instituţie de tradiţie.

Fie că ne referim la soiuri sau hibrizi de culturi agricole cerealiere sau plante tehnice, niciunul dintre acestea nu se cultivă în România, indiferent de provenienţă, până nu se face, într-un interval de trei până la cinci ani, testarea în câmp. Aici, la CTS Inand, se testează, de pildă, diverse soiuri şi hibrizi de grâu, orz, ovăz, triticale, secară, rapiţă, cânepă, porumb, floarea-soarelui, in pentru ulei, sfeclă de zahăr, soia. "În câmpurile de testare urmărim evoluţia, comportamentul culturilor agricole din fiecare soi sau hibrid. Se iau probe ce se analizează în propriul nostru laborator, stabilind o serie de caracteristici, ca puterea de germinaţie, rezistenţa la boli şi dăunători, adaptabilitatea, comportamentul la secetă, la temperaturi scăzute sau arşiţă, productivitate etc. etc.", a detaliat dl. ing. Ioan Jula. Observaţiile se cuantifică şi se înmagazinează în propriul centru de calcul. Totodată, din fiecare soi, la încheierea ciclului de producţie, se trimit eşantioane de sămânţă la ISTIS Bucureşti. Aici, coroborându-se informaţiile şi de la celelalte centre de testare din ţară, se ajunge la concluzia şi verdictul comisiei de omologare. Soiurile care primesc "undă verde", deci care se pot cultiva în ţara noastră, sunt înscrise în Catalogul oficial al soiurilor din România şi, astfel, se dă acceptul producerii de sămânţă din soiurile respective.

Discutând cu dl Ioan Jula, aveam să aflăm că, în anul 2009, la CTS Inand, pe suprafaţa de aproximativ 55 de hectare, au fost în testare 672 soiuri şi hibrizi, de plante cerealiere şi tehnice, iar fondurile alocate de la Ministerul Agriculturii au însumat aproximativ 120.000 lei. Pentru anul 2010, sunt cultivate, din toamnă, în vederea derulării procesului de testare, 96 de soiuri şi hibrizi de rapiţă, 40 de soiuri de grâu, 4 de orz, 6 de triticale şi 4 soiuri de secară. "În primăvară, a adăugat dl Ioan Jula, avem în program aproximativ 120 de hibrizi de floarea-soarelui, circa 180 de hibrizi de porumb, 10 aoiuri de rapiţă şi 10 soiuri de sfeclă de zahăr."