* În judeţul Bihor, solurile acide ocupă o suprafaţă de peste 143.000 de hectare.
* Corectarea stării de aciditate sau alcalinitate a solurilor se realizează pe baza studiilor pedologice şi agrochimice efectuate de OSPA Bihor şi a recomandărilor de aplicare a amendamentelor ca factor ameliorativ.
* Fermierii şi producătorii agricoli pot face amendarea solurilor numai pe suprafeţele care au fost declarate la APIA.

Proceduri, periodicitate
Ca unitate specializată, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) Bihor efectuează, în diversitatea lucrărilor ce intră în competenţa sa, şi studii pedologice şi agrochimice având ca vector aflarea, catalogarea şi stabilirea exactă a categoriilor de soluri acide sau alcaline, implicit stabilirea procedurilor de ameliorare a acestor soluri, prin aplicarea de amendamente. "Pentru a se putea efectua lucrările de amendare a solurilor acide, cartarea agrochimică se face, de regulă, o dată la 4 ani, cel mult la 5 ani, iar doza (cantitatea) de amendamente ce se poate da pe un hectar este de minimum 4 tone şi maximum 5 tone, dar numai pe solurile care au o aciditate mai mică de 5,8%", a menţionat dl ing. Vasile Tripon - director coordonator la OSPA Bihor. Cât priveşte periodicitatea de amendare a solurilor alcaline, ea este o dată la 6 ani şi cel mult o dată la 8 ani, conform specialiştilor, iar doza (cantitatea) de amendamente/hectar este de 8-10 tone. Schimbarea periodicităţii şi a dozei de amendamente se face numai de către OSPA Bihor, prin realizarea de noi studii agrochimice şi în urma analizelor de laborator.

Facilităţi pentru fermieri şi producătorii individuali
Toate cheltuielile cu studiul agrochimic efectuat de OSPA Bihor pentru fermieri şi producători agricoli individuali, valoarea amendamentelor şi transportul lor de la fabrică până la gara de destinaţie (prin CFR), sau cu mijloacele de transport auto până la parcele se decontează de la bugetul de stat, prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Bihor. Cantitatea de amendamente care se decontează este de 4 tone pentru fiecare hectar. Cheltuielile cu administrarea amendamentelor nu se decontează. "Ca procedură de decontare, a specificat dl ing. Vasile Tripon, se depune de către fermier sau producătorul agricol individual procesul verbal de recepţie a executării lucrării de administrare a amendamentelor, avizul de expediţie a amendamentelor, facturi ale plăţii parţiale a mijlocului de transport. Pentru cei care au terenurile la distanţe mai mari de staţiile CFR autorizate să facă descărcarea de mărfuri, ei pot face aprovizionarea cu amendamente, folosind şi mijloace auto - de la fabrica din Târgu Mureş până la parcela de destinaţie, evitându-se, astfel, cheltuieli suplimentare."
Şi o ultimă precizare: cei care doresc să îmbunătăţească agrofondul terenului din exploataţiile agricole se adresează la OSPA Bihor în vederea efectuării studiilor agrochimice. Costul perceput de OSPA Bihor, dar care de decontează, este de aproximativ 23-30 de lei/hectar, iar studiile au o valabilitate de 4 ani, interval în care pe suprafaţa respectivă de teren se pot administra amendamente în vederea corectării stării de aciditate a solurilor.