Duminică în localitatea Tomnatic, la răscrucea drumurilor din Valea Mierai s-a sfinţit o troiţă ridicată cu sprijinul familiei Gardan Ştefan, al primăriei comunei Vadu Crişului şi al bisericii ortodoxe din Tomnatic. La eveniment pe lângă săteni au fost prezenţi autorităţile locale şi mulţi invitaţi din zonă.  

 

Ca să se vindece de bolile trupeşti, orice om merge la medic. Dar pentru suflet unde căutăm leac? Suferinţele sufletului sunt tratate prin credinţa în Dumnezeu.

Taina Sfântului Maslu  a fost instituită de Mântuitorul Iisus Hristos, care înainte de Înălţare i-a trimis pe Apostoli să propovăduiască Evanghelia şi le-a spus: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. (...) Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu vor izgoni demoni, în limbi noi vor grăi, şerpi vor lua în mână şi de vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma; peste bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi” (Marcu 16, 15-18). Sfinţii Apostoli au săvârşit adesea această Taină. Şi-au pus mâinile peste cei bolnavi, ungându-i cu untdelemn şi vindecându-i de bolile şi de suferinţele lor. Aşadar, din vremea aceea, prin puterea harului preoţiei care s-a transmis peste veacuri, Taina Sfântului Maslu se săvârşeşte neîncetat în Biserica lui Hristos de către preoţi.

   După vechea tradiţie a Bisericii Ortodoxe Române, Taina Sfântului Maslu trebuie săvârşită de şapte preoţi. Numărul de şapte este un număr sfânt în Scriptură. El închipuie cele şapte daruri ale Duhului Sfânt. La nevoie, dacă nu sunt şapte preoţi, Taina Sfântului Maslu se poate face şi de doi preoţi, dar în nici un caz de un singur preot.  Sfântul Maslu se poate face în biserică sau în casa creştinului. Harul Sfântului Maslu ajută la vindecarea parţială sau integrală a suferinţelor trupeşti, precum şi la iertarea păcatelor: „Rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica şi, de va fi făcut păcate, se vor ierta lui” (Iacob 5, 15). Astfel, Taina Sfântului Maslu întăreşte credinţa în Dumnezeu şi nădejdea mântuirii, aduce pace şi smerenie în inimă, pregăteşte sufletul pentru marea călătorie spre cer şi primirea Sfintei Împărtăşanii, alungă frica de moarte, îi uneşte şi-i împacă pe credincioşi prin Harul Duhului Sfânt.

Duminica la ora 13.00 în localitatea Tomnatic, sat aparţinând comunei Vadu Crişului, un sobor de  preoţi au ţinut un maslu la Balta lui Fane, apoi cei prezenţi au ieşit la răscrucea drumurilor din Valea Mierai pentru a sfinţi troiţa ridicată.

În cadrul evenimentului preotul Let Florian a spus printre altele: „Cu bucurie ne-am întâlnit astăzi aici, datorită unui fapt care merita cugetat. Omul, făptura lui Dumnezeu, este minunat construit de către Cel de Sus. Dar noi, oamenii avem şi două obligaţii foarte mari faţă de noi; o obligaţie trupească şi o obligaţie sufletească. Pentru trup facem zilnic, săptămânal, tot anul, de multe ori chiar şi în detrimentul sufletului. Dar ar trebui, ca să avem o jumătate de oră, o zi răbdare şi pentru sufletul nostru, pentru că vedem că toţi cei care au plecat din această lume nu au dus cu ei nimic. Dacă ne pierdem şi mângâierea sufletului atunci am trăit degeaba pe această lume. Eu mă bucur, când văd că o persoană, o familie are timp ca să facă şi lucruri bune, lucruri care să rămână pe această lume, de care să se folosească şi alţi oameni.Troiţa ridicată este un semn de credinţă, deoarece credinţa noastră trebuie să fie exprimată prin ceva. Când vedem crucile aşezate pe marginile drumurilor, când vedem simbolurile noastre religioase ne duc cu mintea acolo la ceea ce s-a întâmplat în jurul lor. Când vedem crucea, trebuie ca să ne aducem aminte că Cineva s-a jertfit pentru noi, că Cineva a făcut un lucru bun pentru noi. Mă bucur că văd nişte oameni care doresc să facă ceva pentru semenii lor, le mulţumesc, să luăm exemplu şi să încercăm să facem şi noi lucruri bune.”

Troiţa de 6 m înălţime şi 1.80 m lăţime a fost ridicată cu sprijinul familiei Gardan Ştefan, al Primăriei comunei Vadu Criţului şi al bisericii ortodoxe din Tomnatic.