„Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei!” Aşa i s-a înfăţişat Arhanghelul Gavriil Sfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu, când timpurile s-au împlinit. Astfel, în cinstea acestui moment misterios, creştinii sărbătoresc astăzi, 25 martie, Buna Vestire. La această dată, biserica acordă dezlegare la peşte, prima din Postul Paştelui.

Buna Vestire sau, popular, Blagoveştenia (termenul slav corespunzător celui de Buna Vestire) este praznicul în amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavriil i-a vestit Sfintei Fecioare că va naşte pe Fiul lui Dumnezeu. Fecioara Maria este Eva cea Nouă. Născută asemenea tuturor oamenilor, ea a fost educată în chip deosebit la Templul Sfânt din Ierusalim, crescând în sfinţenie şi în frică de Dumnezeu. Prin curăţie şi înţelepciune, a biruit înclinarea spre rău a naturii umane, ispitele şi orice păcat personal şi a deschis calea mântuirii, Dumnezeu săvârşind împreună cu ea lucrarea cea mai minunată, întruparea Sa. Sărbătoarea Bunei Vestiri a fost cea mai de timpuriu consemnată în documente dintre sărbătorile închinate Maicii Domnului. Încă din secolul al IV-lea, la Nazaret, pe locul unde fusese casa în care Fecioara Maria a primit de la îngerul Gavriil vestea naşterii lui Hristos, a fost zidită o biserică, dovadă a importanţei ce se acorda acestei sărbători. Buna Vestire este cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Ziua Cucului. Asta, pentru că în această zi are loc primul său cântec, prin care anunţă vestirea primăverii.